Karaimi

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Karaimi
Alternative Title:
The Karaims
Keywords:
LT
14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Ukraina (Ukraine); Karaimai. Karaitai / Karaites; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos karaimų įsikūrimo Lietuvoje istorinės aplinkybės, jų teisinė padėtis, karaimo etnonimo vartojimo istoriniuose šaltiniuose problemiškumas. Pastaroji problema sąlygoja ir palyginti menką Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) karaimų istorijos ištyrimo lygį. Karaimų gyvensena ir papročiais pradėta domėtis XVII a. pabaigoje – tada parašytas pirmasis veikalas apie karaimus, kuriame jie įvardyti kaip savarankiška tauta, išpažįstanti atskirą monoteistinę religiją, o ne kaip „žydų sekta“, kaip iki tol manyta. Toks karaimų ir žydų išskyrimas pagimdė teigiamą karaimų stereotipą kaip priešpriešą neigiamam žydų stereotipui. Straipsnyje paminėtos ir žymiausios LDK karaimų bendruomenės asmenybės – valdovų bei didikų gydytojai Ezra Nisanovičius, Abraomas Moskevičius, teologas Izaokas Trakietis (aptariamas pastarojo žymiausio veikalo „Tikėjimo sutvirtinimas“ originalumas).Reikšminiai žodžiai: Karaimai; Samprata "karaimai"; Žymiausi karaimai; Karaites; Conception the "Karaites"; Famoust Karaites.

ENThe paper discusses the historical circumstances of the Karaims’ settlement in Lithuania, their legal status and the problems of using the ethnonym of the Karaim in historical sources. The latter problem has also determined a fairly low level of research of the history of the Karaims of the Grand Duchy of Lithuania (GDL). The Karaim lifestyle and customs became an object of interest in the late 17th c., which saw the first work about the Karaims identifying them as an autonomous ethnic group with a monotheistic religion rather than as a “Jewish sect”, as was the common belief until then. Such distinction between the Karaims and the Jews gave birth to a positive stereotype of the Karaims as an opposition to the negative stereotype of the Jews. The paper also mentions the key personalities of the GDL Karaim community: the doctors of rulers and noblemen, Ezra Nisanowicz and Abraham Moskewicz, and the theologian Isaak Trocki (the paper deals with the originality of his most famous work The Strengthening of Faith).

ISBN:
8324205497
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3633
Updated:
2013-04-28 15:55:35
Metrics:
Views: 29
Export: