Żydzi

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Żydzi
Alternative Title:
Jews
Keywords:
LT
14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Ukraina (Ukraine); Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomos esminės žydų bendruomenės istorijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) tendencijos ir faktai, aptariami sambūvį visuomenėje įtakoję procesai, krikščioniškosios LDK visuomenės dalies nuostatos žydų atžvilgiu, žydų socialinė ir teisinė padėtis bei ją įtakoję veiksniai. Šis problemų spektras pristatomas pasitelkus naujausių žydų studijų tyrimų išvadas, kurios įgalino suformuoti apibendrinamąjį sociokultūrinės žydų bendruomenės istorijos LDK vaizdą ilgu chronologiniu laikotarpiu: nuo 1388 m. pirmosios privilegijos suteikimo Brastos žydų bendruomenei iki Lenkijos–Lietuvos valstybės trečiojo padalijimo 1795 m. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žydų bendruomenė; Žydų seimas; Žydų padėtis; Žydų ūkinė veikla; Community of Jews; The Sejm of Jews; Status of Jews; Economic activity of Jews.

ENThe article presents main tendencies and facts of history of the Jewish community in the Grand Duchy of Lithuania (GDL), discusses processes influencing coexistence in society, attitudes of the Christian community of the GDL towards the Jews, social and legal status of Jews and factors that had impact on it. The range of the issues is presented engaging latest findings in studies of the Jews that enable to formulate a summarized image of socio-cultural history of the Jews in the GDL within a long chronological span: from 1388 when the first privilege was granted to the Jewish community of Brasta (Brest) till the Third Partition of the Polish-Lithuanian commonwealth in 1795.

ISBN:
8324205497
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3631
Updated:
2013-04-28 15:55:33
Metrics:
Views: 13
Export: