Rusini (Gudowie)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Rusini (Gudowie)
Alternative Title:
Russians (Belarusians)
Keywords:
LT
Rusia; Gudai; Rusėnai; Baltarusiai; Ukrainiečiai; Baltarusija; Etnogenezė.
EN
Rus'; Ruthenians; Byelorussians; Ukrainians; Beylarus'; Grand Duchy of Lithuanian.
Summary / Abstract:

LTEtnonimas gudai, dabar dar išstumtas baltarusių, labai nevienaprasmiškas. Greta to visiškai neįvertinta tai, kad tauta, siejama su senąja Kijevo valstybe, suskilo į ukrainiečių, baltarusių ir rusų (didžiarusių) tautas ne iš karto. Visa tai siejasi su iki šiol neišspręsta kalbos, sudarančios didžiausią XV-XVI a. Lietuvos valstybės raštijos dalį, etninio įvardijimo problema. Straipsnyje pažymima: 1) patekusiose į Lietuvos valdžią rytų slavų žemėse nutrūko ryšys su senojo Kijevo (rusų) valstybingumą įkūnijančia Riurikaičių dinastija ir susiformavo iš Gediminaičių gavusi savo žemėvaldą atskira rytų slavų bajoriškoji tauta; 2) ji save vadino senu vardu rusai, bet netaikė jo susidariusiai Maskvos valstybei (žmones vadindama maskvėnais); 3) savo ruožtu Maskva, laikydama save rusais, Lietuvos valdinius rytų slavus vadino lietuviais; 4) Maskvoje iš šios lietuvių kalbos buvo verčiama kaip iš svetimos; 5) 1569 m. Lenkijai užėmus Kijevą ir Voluinę bei XVII a. viduryje formuojantis ukrainiečių valstybingumui, rytų slavų raida dabartinėje Ukrainoje ir Baltarusijoje nuėjo skirtingais keliais; 6) įvertinant tai, kad XV-XVII a. gyvavo atskira rytų slavų tauta, tik vėliau suskilusi į ukrainiečius ir baltarusius, reikia ją istoriškai įvardyti, pasirenkant gudų arba rusėnų vardą (atitinkamai jos kalbą gudų ar rusėnų kalba). [Iš leidinio]

ENThe ethnonym “gudai”, currently replaced by the word “baltarusiai”, is many-sided. The fact that the nation linked with the old state of Kiev did not split into Ukrainian, Belarusian and Russian (Great Russians) nations outright was not taken into consideration. All this is related to the unsolved problem of ethnic identification of the language used in the bulk of Lithuanian correspondence in the 15th-16th century. The article says: 1) controlled by Lithuania, East Slavic lands severed their ties with the Riurikaitis dynasty that embodied the statehood of the old Kiev (Russian), forming a separate noble nation of East Slavs that was granted land ownership rights by the Gediminids; 2) it called itself the Russians (the old name), but did not use this name to refer to the state of Moscow (its people were called the Muscovites); 3) meanwhile, the people of Moscow who considered themselves to be Russians called the East Slavs controlled by Lithuania the Lithuanians; 4) in Moscow, this Lithuanian language was translated as a foreign language; 5) after Poland occupied Kiev and Volhynia in 1569 and Ukrainian statehood started forming in the middle of the 17th century, the East Slavs in current Ukraine and Belarus chose different paths of development; 6) considering the fact that there was a separate East Slavic nation in the 15th-17th centuries that later split into Ukrainians and Belarusians, it should be historically defined by the name of either “gudai” (Belarusians) or “rusėnai” (Russians) (as well as its language – either Belarusian or Russian).

ISBN:
8324205497
Related Publications:
Realizacja idei sakralnego królestwa w ikonicznym programie kaplicy zamkowej w Lublinie / Piotr O. Scholz. Acta Academiae Artium Vilnensis 2012, t. 65-66, p. 107-131.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3624
Updated:
2013-04-28 15:55:25
Metrics:
Views: 55
Export: