Būsimųjų religijos švietėjų dvasingumo kognityvinio lygmens ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų religijos švietėjų dvasingumo kognityvinio lygmens ypatumai
Alternative Title:
Conceptional spirituality of religious education students
In the Journal:
Kultūra - Ugdymas - Visuomenė. 2005, Nr. 1, p. 214-218
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dvasingumas; Instrumentinės vertybės; Kognityvizmas; Religiniai švietėjai; Religinis ugdymas; Studentai; Terminalinės vertybės; Vertybės; Cognitivism; Instrumental values; Religion torchbearer; Religious education; Spirituality; Students; Terminal values; Values.
Keywords:
LT
Dvasingumas; Kognityvizmas; Religija / Religion; Religinis ugdymas / Religion education; Studentai / Students; Dorovinis ugdymas / Moral education.
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu Lietuvoje stokojama mokslinio dėmesio dvasingumo fenomeno empiriniams tyrimams. Šia linkme tyrimai dažniausiai atliekami įvairaus profilio mokyklose ir apima paauglių bei jaunuolių grupes. Tuo tarpu empiriniai tyrimai, apimantys skirtingas amžiaus grupes bei asmenis, gana fragmentiški. Ypač mažai dvasingumo tyrėjų dėmesio sulaukia studentai. Iš esmės nagrinėjant dvasingumo sampratą tyrimo objektu pasirinkti studentų -būsimųjų religijos švietėjų dvasingumo ypatumai bei juos nulemiantys veiksniai. Tikslas - atskleisti būsimųjų religijos švietėjų dvasingumo ypatumus bei jo ugdymo prielaidas. Buvo ištirti 362 studentai, būsimieji religijos švietėjai (teologai, katalikų tikybos mokytojai, krikščioniškojo švietimo darbuotojai), studijuojantys Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete, Vilniaus universiteto Katalikų tikybos katedroje ir Vytauto Didžiojo universiteto Kretingos Šv.Antano religijos studijų institute. Tyrimo rezultatai parodė, kad studentai giliau suvokė terminalinių vertybių prasmę nei instrumentinių. Tuo pačiu nustatyta, jog beveik trečdalis respondentų klaidingai ir negiliai įžvelgia svarbiausių instrumentinių vertybių prasmę ir beveik pusė tiriamųjų klaidingai ir negiliai įžvelgia nesvarbiausių instrumentinių vertybių prasmę. Taigi nesvarbiausių terminalinių vertybių pagrindimas yra kur kas silpnesnis. Labai reikšmingi maždaug trečdalio studentų rezultatai: jie giliai ir net labai giliai suvokė tiek svarbiausių, tiek nesvarbiausių terminalinių bei instrumentinių vertybių prasmę. Tai rodo šių studentų gana aukštą dvasinę brandą.

ENThis article presents the scientific research results: the conceptual spirituality of those who are studying religion. According to the theoretical and empirical research there are few indicators of conceptional spirituality such as: the attitude to the values, their meanings, the image of a spiritual man, knowing the essence of spirituality. The data reveals, that the students choose the terminal values (final purposes) as the most important such as mature love holiness, inner harmony and wisdom, but at the same time there is luck of attention to beauty, creativity and national security. The instrumental values (help to reach the final goals) are dominated ones. They are following: honor, compation, sensibility, responsibility, forgiveness, but the students do not see important values such as obedience, broad attitudes, humour, courage, imagination, ability and arrogance. The results show, that the students understand better the meaning of terminal values rather than instrumental ones. The students do not know enough the meanings of the values that are not important for them. [From the publication]

Related Publications:
Vertybių internalizacijos pokyčiai vyresniame mokykliniame amžiuje / Vanda Aramavičiūtė. Acta paedagogica Vilnensia. 2002, t. 9, p. 162-172.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36231
Updated:
2017-04-21 21:32:29
Metrics:
Views: 14
Export: