Licentiae biographicae: биографические мистификации Евгения Шкляра. II

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Licentiae biographicae: биографические мистификации Евгения Шкляра. II
Alternative Title:
  • Licentiae biographicae: Eugenijaus Škliaro biografinės mistifikacijos
  • Licentiae biographicae: Evgenij's Shkliar's biographical mistifications
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2004, t. 46 (2), p. 92-103
Keywords:
LT
Biografija; Biografijos faktai; Eilėraščio istorija; Eugenijus Škliaras; Lietuvių ir rusų literatūra; Lietuvos tema kūryboje; Literatūrinis debiutas; Mistifikacija; Mistifikacijos.
EN
Biographical data; Biography; Eugenijus Škliaras; Evgeny Shkliar; History of verse; Literary debut; Lithuanian and Russian literature; Mystification; Mystifications; The theme of Lithuania in creation.
Summary / Abstract:

LTAntrame ciklo straipsnyje analizuojama abejotina ir prieštaringa informacija apie ankstyvą poeto, žurnalisto, lietuvių literatūros vertėjo Eugenijaus Škliaro (1893-1941) literatūrinę veiklą: pirmas pasirodymas spaudoje (1911), pirmas dedikuotas Lietuvai eilėraštis (1912), pirmas poezijos rinkinys (1920), nustatomos tiksli pirmojo spausdinto eilėraščio „Bedarbis“ data ir vieta; išsiaiškinama, kad eilėraštis, pavadinimu „Iš Nemuno žemupio“ ar panašiai, minimas tarpukario spaudoje kaip ankstyvos lietuviškos orientacijos įrodymas, iš tikrųjų buvo išspausdintas ne 1912 m., kaip rašė J. Paleckis, L. Gira ir kiti, o 1913 m., ir vadinosi „Dniepro aukštupyje“ ir nieko bendro su Lietuvos tema neturėjo. Minimas kai kuriose straipsniuose pirmas rinkinio Kiparisai leidimas, neva išleistas 1920 ar 1921 m. Rostove prie Dono, iš viso yra išgalvotas. Spėjama, kad E. Škliaras tikslingai mistifikavo savo biografiją tam, kad pagrįstų ir pateisintų lietuvišką temą savo kūriniuose ir užimtų geidžiamą vietą Lietuvos literatūriniame gyvenime. [Iš leidinio]

ENIn the second article from the cycle of articles is analyzed doubtful and contradictory information about the early activity of poet, journalist, and translator of Lithuanian literature, Evgenij Shkliar (Eugenijus Škliaras; 1893-1941): the debut in the press (1911); the first poem, dedicated to Lithuania (1912); the first book of poetry (1920). Precise date and place of the first published poem by E. Shkliar "Unemployed" in the paper are established. It is also explained that the poem, mentioned in the press between WWI and WWII as the proof of early Shkliar's Lithuanian orientation, in reality was printed not in 1912, as did write some Lithuanian and Russian authors, but in 1913, and anything common with a theme of Lithuania had no. The first edition of the collection of poems The Cypresses mentioned in some articles, ostensibly issued in 1920 or 1921 in Rostov-on-Don, in the south of Russia, is an invention. It is supposed, that Evgenij Shkliar intentionally mystified his biography in order to base and justify the Lithuanian theme in its verses and to take a desired place in the Lithuanian literary life. [From the publication]

ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Related Publications:
Возвращение русской культуры Литвы из забвения / Павел Лавринец. Lietuvos rusai XX-XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis / sudarė Grigorijus Potašenko (ats. redaktorius), Pavel Lavrinec, Andrius Marcinkevičius. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013. P. 256-315, 394-395.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36228
Updated:
2018-12-17 11:26:24
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: