Keturvėjininkų poetinės programos sandara

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Keturvėjininkų poetinės programos sandara
Alternative Title:
Framework of the poetic doctrine
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2003, t. 45 (1), p. 49-65
Keywords:
LT
"Keturi vėjai"; Avangardizmas; Dadaizmas; Ekspresionizmas; Estetizmas; Futurizmas; Jugendo stilius; Lietuvių avangardistų judėjimas "Keturi vėjai"; Modernizmas; Poetinė programa; Poezija; Tradicija; Vaizdinys.
EN
Aesthetics; Avantgarde movement "Keturi vėjai"; Dadaism; Expressionism; Futurism; Image; Jugendst; Lithuanian avantgarde; Modernism; Movement "Keturi vėjai"; Poetic programme; Poetry; Tradition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - panagrinėti keturvėjininkų grupės poetinę programą, išryškinti jos vidinę logiką, santykius su tuometine lietuvių literatūros tradicija ir kai kuriais tarptautiniais moderniosios literatūros reiškiniais. Dėmesys sutelkiamas į įtakingiausio XX a. trečiojo dešimtmečio avangardizmo poeto - Kazio Binkio kūrybą. Mėginama parodyti, kad K. Binkio eilėraščių rinkinyje “100 pavasarių“ ir kai kuriuose į šį rinkinį neįtrauktuose tekstuose pasireiškia esmingiausi „Keturių vėjų" grupės poetinės programos bruožai. Teigiama, kad „Keturių vėjų" grupės poetinės programos branduolį sudaro kūniško, daiktiško pavasario vaizdinys, susijęs su jugendo estetika. „Keturių vėjų" programoje jis papildomas dinaminiu pradu, išreiškiamu vėjo figūra; aktualinamos erotinės bei mitologinės jo konotacijos. Autorius konstatuoja, kad keturvėjininkai perima klasikinės literatūros tradicijos pavasario reikšmes, susijusias su dieviška pasaulio tvarka ir nacionaliniu atgimimu, ir jas futuristiškai interpretuoja, suteikdami globalinio perversmo ir progreso reikšmę. Daroma išvada, kad esminis keturvėjininkų poetinės programos sandas yra dadaistinė klounada ir epatažas. Jo kontekste interpretuotina vėjavaikio figūra, revoliuciniai gestai, žemojo stiliaus ir erotikos eksponavimas, poetinės formos konvencijų ignoravimas. Pažymima, kad integrali keturvėjininkų poetinės programos dalis yra kūrybiškas santykis su kalba. Jis reiškiasi kalbos daiktiškosios faktūros eksponavimu, vitalinių žodžio konotacijų išryškinimu, nesąvokinių jos išgalių eksploatavimu.

ENThe article deals with the architecture of poetic trends in the creative output of the first Lithuanian avant-garde movement Keturi vėjai (1922-1928). Some avant-gard features are characteristic of early Kazys Binkis' Poems that are related to Jugendstil and akmeist mode of Writing. Motives of vitalist and dynamic spring, wind and storm are identified as protoplastic images of Lithuanian avant-gard poetry. Binkis' and Salys Šemerys' Poems represent a separate expressionist trend. In their poetry Binkis and Juozas Žlabys-Žengė offer a futuristic interpretation of traditional poetic themes; urbanistic Binkis's poems and experimental Petras Tarulis's narrative are marked by the mode of parataxis and simultaneity. Dadaistic subversion of the idea of revolution, the principles of provocation, play and buffoonery are seen in the work and activity of Binkis, Šemerys, and Juozas Tysliava. The practice of zaum is addressed in Binkis' and Pranas Morkūnas' poems. [text from author]

ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Related Publications:
Jurgis Savickis (1890-1952) / Dalia Striogaitė. Lietuvių literatūros istorija: XX amžiaus pirmoji pusė. Kn. 2 / sudarytojas Rimantas Skeivys. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. P. 229-250.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36161
Updated:
2018-12-17 11:14:38
Metrics:
Views: 30    Downloads: 12
Export: