Kaimo plėtros finansavimo galimybių tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo plėtros finansavimo galimybių tyrimas
Alternative Title:
Research of financing possibilities of rural development
In the Journal:
Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos [Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives]. 2006, Nr. 1, p. 180-184
Keywords:
LT
Kaimo plėtra; Tradicinis ir alternatyvus kaimo plėtros finansavimas; Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė.
EN
Public-private partnership; Rural development; Traditional and alternative rural development financing.
Summary / Abstract:

LTPer pastaruosius dešimtmečius Europoje ir Lietuvoje įvyko daug esminių kaimo plėtros politikos bei finansavimo pokyčių. Įkurtos naujos struktūros kaime (bendruomenės, VVG ir kt.) didina finansavimo šaltinių paieškos kaime poreikį todėl finansavimo galimybių kaimo vietovėse didinimas yra vienas svarbiausių tvarios kaimo plėtros veiksnių ir reikalauja teoriniu ir praktiniu požiūriais tirti ir įsisavinti naujausius kaimo plėtros finansavimo metodus. Kaimo plėtros finansavimo problema yra viena opiausių kaimo plėtros problemų tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Atlikti tyrimai rodo, kad Lietuvoje vyrauja tradiciniai kaimo projektų finansavimo būdai: subsidijos ir bankų kreditai. Tačiau Granger P., Harris St., Fuchs R. ir kitų mokslininkų rekomendacijos ir ES šalių patirtis rodo, kad efektyvesni yra su konkrečiais kaimo vietovių poreikiais susieti alternatyvūs naujoviški finansavimo būdai. Be to tobulinant valstybės paramą kaimo plėtrai svarbu skatinti kelių finansavimo schemų - tiesioginės negrąžinamos paramos (subsidijų) bei privačių lėšų derinimą, taip minimizuojant potencialių investuotojų riziką. Taigi, kaimo plėtros finansavimo problema yra itin kompleksiška ir apima plataus finansavimo galimybių sistemos sukūrimą. Tai pabrėžia ir ES komisija, 2006 m. paskelbusi komunikatą, kuriame akcentuojama alternatyvių finansavimo galimybių svarba (Communication..., 2006). Tyrimo tikslas - nustatyti galimas kaimo plėtros finansavimo galimybes. Tyrimo uždaviniai: 1. Identifikuoti projektų finansavimo kaimo vietovėse poreikius ir problemas. 2. Įvertinti tradicines bei alternatyvias projektų kaimo vietovėse finansavimo galimybes.Tyrimo metodika. Atlikus užsienio šalių patirties ir mokslinės literatūros analizę identifikuota mokslinė problema - tradiciniai finansavimo būdai nepakankami tolygiai ir sparčiai kaimo plėtrai, todėl būtina alternatyvių galimybių, tinkamų šaliai ar atskiriems jos regionams, išsami analizė. Remiantis Europos Sąjungos šalių patirtimi bei mokslininkų tyrimų rezultatais, susistemintos galimos alternatyvios kaimo plėtros finansavimo galimybės, loginės analizės ir sintezės būdu pateiktos jų taikymo kryptys. [Iš Įvado]

ENAlternative and innovative ways of financing related with local needs of rural areas are usually more effective than traditional ones. Moreover, seeking to increase the effectiveness of rural development support schemes, it is very important to apply few financing schemes - direct support with no reimbursement obligation (subsidies) together with private funds, in this way minimizing risk of potential investors. Seeking to expand possibilities of rural financing, public-private partnerships are recommended. The study reveals that traditional ways of financing in rural areas are not always applicable due to small size of projects, lack of guarantees, big risk and project evaluation costs. In this case alternative ways of financing are possible - accumulation and use of sources of funding to create venture capital companies, investment funds and ethical banks. [From the publication]

ISSN:
2029-1175; 2351-5597
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36142
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: