Die Krankheitsmetapher Als Konzeptualisierungsmuster der Abstrakten Sachverhalte

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Die Krankheitsmetapher Als Konzeptualisierungsmuster der Abstrakten Sachverhalte
Alternative Title:
Illness metaphor as the conceptualization of abstract spheres of experience
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 510-515
Keywords:
LT
Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTLigos konceptualioji metafora suprantama kaip tam tikrų ištakų koncepto LIGA požymių metaforinė projekcija į abstrakčias sritis. Buvo tiriami vokiečių ir lietuvių kalbų pasaulėvaizdžiuose užfiksuoti konceptų SIELA ir PROTAS fragmentai. Medžiaga tyrimui paimta iš vokiečių ir lietuvių kalbų elektroninių tekstynų publicistikos dalių. Paaiškėjo, kad abiejų gretinamų kalbų pasaulėvaizdžiuose elementarus fizinis ligos patyrimas “naudojamas” abstrakčių sielos ir proto fenomenų kalbinei raiškai. Metaforinė projekcija LIGA/KRANKHEIT> SIELA/ SEELE ir vokiečių, ir lietuvių kalbose turi daugiau bendrų bruožų, nei LIGA /KRANKHEIT > PROTAS/ VERSTAND. Sielai abiejose gretinamose pasaulėvaizdžiuose priskiriami tokie požymiai: 'būsenos konstatavimas', 'ligonį slaugantieji asmenys', 'diagnozė ir terapija', 'skausmas, kančia', 'bendri fiziologiniai faktoriai'. Protui abiejose gretinamose kalbose priskiriamas tik požymis 'būsenos konstatavimas'. Skirtingai nei vokiečių kalboje, lietuvių kalboje protas konceptualizuojamas kaip sužalotas žmogus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Metaforos; Metaforinė projekcija; Siela; Liga; Protas.

ENThe conceptual metaphor of illness is perceived as a certain metaphorical projection of attributes of sources of the concept “ILLNESS” onto abstract spheres. Fragments of the concepts “SOUL” and “MIND” detected in the world view of the German and Lithuanian languages were analysed. The material for the analysis was taken from journalistic parts of electronic corpora of the German and Lithuanian language. It was found that elementary physical experience of an illness in the world views of both compared languages is “used” for linguistic expression of abstract phenomena of soul and mind. In German and Lithuanian, the metaphorical projection “LIGA/KRANKHEIT  SIELA/ SEELE” has more common features than “LIGA /KRANKHEIT PROTAS/ VERSTAND”. The following features are attributed to the soul in both compared languages: ‘declaration of the State’, ‘care-giving people of the patient’, ‘diagnosis and therapy’, ‘pain, suffering’, ‘general physiological factors’. Only ‘declaration of the State’ is attributed to the mind in both compared languages. Differently from the German language, in the Lithuanian language the mind is conceptualised as an injured person.

ISBN:
9984-14-272-8
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3605
Updated:
2016-08-31 15:21:39
Metrics:
Views: 24
Export: