Keli prisiminimai Stasio Ušinskio šimtmečio proga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Keli prisiminimai Stasio Ušinskio šimtmečio proga
Alternative Title:
A Few recollections on the centenary of Stasys Ušinskis
In the Journal:
Teatras. 2005, Nr. 2/3, p. 58-61
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Dailė / Art; Teatras. Scenografija / Theater. Scenography.
Summary / Abstract:

LTDailininko ir scenografo Stasio Ušinsko 100-sioms metinėms skirtame straipsnyje teatrologė Audronė Girdzijauskaitė apžvelgia menininko kūrybą ir jo darbus teatre, aptaria kelias šia proga surengtas parodas. Stasys Ušinskas – vienas įdomiausių Lietuvos scenografų ir lietuvių lėlių teatro įkūrėjas. Jaunystėje Ušinskas uoliai mokėsi: iš Šiaulių gimnazijos tęsti mokslų vyko į Kauno meno mokyklą, kur Justino Vieožinskio klasėje studijavo tapybą. 1929 m., po studentų „streiko“ su bendraminčiais kolegomis išsiveržė į Paryžių, kur studijavo garsiojoje Conservatoire Nacional des Art et Metiers pas profesorių Marcelį Magne. Lankė privačią Modernaus meno akademiją, kur pas Fernandą Leger mokėsi tapybos ir kompozicijos, o pas Aleksandre’ą Ekster – teatro dekoracijos meno. Ne tik mokėsi, bet ir patyrė didžiulę jos įtaką. Kaip scenografas Ušinskas atsidūrė ypatingoje laiko ir meno kryžkelėje, kur susitiko rusų ir prancūzų dailės avangardas. Išėjęs tarsi dvigubą mokyklą, jis svajojo ir siekė realizuoti išgrynintos formos, švarų, skambų, sintetinės prigimties teatrą, kuriame vaidina universalus aktorius. Ušinskas sukūrė per dvidešimt scenovaizdžių. Ne visi jie buvo realizuoti. Už kiekvieno iš darbų slypi ištisa spektaklio kūrimo biografija – idėjų apykaitos gijos, prieštaringi vertinimai ir paradoksai, sudėtingi žmonių ir net valstybių santykiai. 1936 m. Ušinskas subūrė marionečių teatrą, kuriame „veikė“ dailininko gerokai anksčiau sukurtos lėlės. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos teatras; Dailė, Lietuvos; Scenografija; Lithuanian theatre; Lithuanian art; Scene design.

ENTheatre scholar Audrone Girdzijauskaitė reviews the work of Stasys Ušinskas, one of the most interesting Lithuanian artists and set designers, and the creator of our puppet theatre and puppet animation. This summer marked his 100th birth anniversary. In his youth, Stasys Usinskas was a diligent student: after graduating from the Šiauliai High-School he went on to continue his education at the Kaunas Art School, where he studied painting under Justinas Vienožinskis. In 1929, he managed to reach Paris, where he enrolled at the famous Conservatoire Nacional des Art et Metiers and became Professor Marcel Magne’s student. Here, at the Studio of Monumental Art, he learned to make stained glass, developed a special interest in issues of form, color, light, rhythm and movement in space, thoroughly analyzed works of famous French artists Le Corbusier, Paul Cezanne, and Fernand Leger. Ušinskas also was an ardent visitor of exhibitions, museums, and libraries, as he studied the art of Antiquity and of the Orient, and dipped into the aesthetics of Classicism. He attended the private Academy of Modern Art, where he studied painting and composition under Fernand Leger, and theatre design under Aleksandre Ekster. As a set designer, Ušinskas found himself at the unique crossroad of art and times, where he encountered Russian and French artistic vanguard. He dreamed about and tried to create a theatre of purified form and clear, resonant, synthetic nature, where a universal actor would play. After finishing his studies and returning to Kaunas, S. Ušinskas established connections with theatre luminaries Andrius Oleka-Žilinskas and Mikhail Chekhov.

ISSN:
1392-2947
Related Publications:
Dailė ir valstybė : dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918-1940 / Giedrė Jankevičiūtė. Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2003. 303 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/360
Updated:
2013-04-28 15:16:01
Metrics:
Views: 29
Export: