Europos Sąjungos konkurencijos teisės reforma ir šios reformos įtaka Lietuvos konkurencijos teisės raidai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Sąjungos konkurencijos teisės reforma ir šios reformos įtaka Lietuvos konkurencijos teisės raidai
Alternative Title:
Reform of the European Union competition law and the impact of this reform to the development of the competition law of Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2003, Nr. 39 (31), p. 110-122
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania); Europos Sąjungos teisė / European Union law; Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje autorius analizuoja Europos Sąjungos (toliau tekste – ES) konkurencijos teisės reformą, tačiau ne visą planuojamą, o tik svarbiausią, reformatorių manymu, reformos dalį, kuri susijusi su konkurenciją ribojančių susitarimų reglamentavimu. Taikant lyginamąjį metodą, straipsnyje aptariami šiuo metu ES ir Lietuvos konkurencijos teisėje taikomi konkurenciją ribojančių susitarimų reglamentavimo principai ir pagrindinės nuostatos, nurodomi esamo reglamentavimo trūkumai, aptariamos reformai įtakos turėjusios sąlygos. Taikant gramatinį, loginį bei istorinį metodus analizuojamas reformos teisinio pagrindo tinkamumas, pagrindiniai planuojamos reformos principai ir pagrindinės nuostatos, aptariama šios reformos įtaka ES ir Lietuvos konkurencijos teisės raidai. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: ES; Europos Sąjungos teisė; Konkurencijos teisė; Reforma; Ribojantys susitarimai; Agreements restricting competition; Competition law; EU; European Union law; Reform.

ENIn this article the author analyses the reform of the European Union (hereinafter - EU) competition law, however, not the entire planned competition law reform, but, according to commentators, only the most important part of the reform, which is related to the regulation of agreements restricting competition. By using a comparative analysis, the principles and the main provisions applicable in the EU and Lithuanian competition law, which regulate agreements restricting competition, are discussed in the article; the existing limitations of such regulation and the conditions influencing the aforesaid reform are also reviewed therein. By using grammatical, logical and historic methods the article also analyses the suitability of the legal background, the main principles and provisions of the planned reform, the reform’s influence on the EU and Lithuanian competition law development. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35980
Updated:
2018-12-17 11:14:25
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: