Senojo Testamento prasmių variacijos Icchoko Mero romane "Lygiosios trunka akimirką"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senojo Testamento prasmių variacijos Icchoko Mero romane "Lygiosios trunka akimirką"
Alternative Title:
Sense variations of the Old Testament in Meras' romance "A Draw lasts for a moment"
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 27, p. 206-218
Keywords:
LT
Abraomas; Dovydas; Galijotas; Icchokas meras; Izaokas; Senasis Testamentas; Žydai.
EN
Abraham; David; Goliath; Isaac; Meras; The Jewish; The Jews; The Old Testament.
Summary / Abstract:

LTI. Mero romano „Lygiosios trunka akimirką“ interpretacija remiasi archetipiniais Senojo Testamento įvaizdžiais. Biblinis Izaoko paaukojimo pasakojimas tampa žydų rašytojo teksto prasmių sklaidos pagrindu. Atkreipiamas dėmesys ir į romano personažų provaizdžius, lyginant nagrinėjama kūrinio semantika, atskleidžiama žydų, kaip Dievo palaimintos tautos, išsaugojimo, biblinės sandoros problematika. Romano prasmių įžvalgoms pasitarnauja Dovydo ir Galijoto kovos diskursas. Pasitelkiant pagrindines jo vietas, nagrinėjama Izaoko ir Šogerio dvikovos tipologija. [Iš leidinio]

ENThe interpretation of Icchokas Meras romance "A draw lasts for a moment" in the article is based on archetype images of the Old Testament. For the Jewish writer the biblical situation of Isaac's sacrifice becomes the base for a disperse of a text sense. The attention is payed at the romance characters' pro-images, the semantics of a writing is being comparatively analyzed while revealing the topic of Jewry as God blessed nation's saving and biblical consoncence. He discourse of David's and Goliath's fight helps to insight the senses in the romance. Utilizing its main points, the typology of Isaac's and Sogeris' fight is being analyzed. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Icchoko Mero romanų erotika / Rūta Vaitkevičiūtė. Darbai ir dienos. 2000, t. 22, p. 221-237.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35916
Updated:
2018-12-17 11:42:50
Metrics:
Views: 178    Downloads: 31
Export: