Judesių reakcijos laiko ir greičio analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Judesių reakcijos laiko ir greičio analizė
Alternative Title:
Analysis of movement reaction time and speed
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2007, Nr. 1 (47), p. 40-47
Keywords:
LT
Judesių greitis; Reakcijos laikas; Užduoties sudėtingumas.
EN
Movement speed; Reaction time; The complexity of a task.
Summary / Abstract:

LTMūsų tyrimo tikslas - nustatyti reakcijos laiko ir judesių greičio ypatumus atliekant judesius dešine ir kaire ranka priklausomai nuo tiriamųjų imties specifikos ir keičiant užduoties sudėtingumo sąlygas. Tyrime dalyvavo sveiki sportuojantys ir nesportuojantys vaikinai: 5 lengvaatlečiai sprinteriai, 17 dziudo imtynininkų, 14 rankininkų ir 50 Lietuvos karo akademijos pirmojo kurso studentų. Tiriamieji į grupes buvo suskirstyti pagal imties specifiką. Tyrimai buvo atlikti Lietuvos kūno kultūros akademijos Žmogaus motorikos laboratorijoje naudojant žmogaus rankų ir kojų judesių dinaminių parametrų analizatorių DPA-1 (patento Nr. 5251; 2005 08 25). Tiriamieji atliko tris užduotis: reakcijos, greitumo ir tikslumo. Tyrimo metu reakcijos ir tikslumo užduotyse buvo registruojamas dešinės (D-RT) ir kairės (K-RT) rankos reakcijos laikas (ms) bei greitumo ir tikslumo užduotyse - dešinės (D-Vmax) ir kairės (K-Vmax) rankos didžiausiasis judesio greitis (cm/s). Tyrimo rezultatai parodė, kad visų imčių tiriamųjų, atliekančių judesius dešine ar kaire ranka, reakcijos laiko rodikliai nesiskyrė, taip pat šiam rodikliui įtakos neturėjo užduoties sudėtingumas. Nuo tiriamųjų imties priklausė reakcijos laiko rodiklių reikšmės - reakcijos ir tikslumo užduotyse lengvaatlečių sprinterių reakcijos laikas buvo reikšmingai trumpesnis (p < 0,05) nei dziudo atstovų ir kariūnų. Nustatyta, kad didžiausiojo judesių greičio rodikliai priklauso nuo užduoties sudėtingumo: greitą ir tikslų judesį tiriamieji atliko lėčiau nei paprastą greitą judesį (p < 0,01), nors tiriamųjų imties specifika rezultatams įtakos neturėjo. Reakcijos laiko rodiklių sklaidayra nedidelė (VA % nuo 4,0 iki 12,9), o didžiausiojo judesių greičio rodiklių - vidutinė ir didelė (VA % nuo 12,6 iki 25,7). Imties specifika ir užduoties sudėtingumas mūsų tiriamųjų rezultatų kintamumui įtakos neturėjo.Per 15 bandymų tiriami rodikliai, lyginant su pradine reikšme, statistiškai reikšmingai nekito, tačiau reakcijos laiko rodiklių koreliacinis ryšys tarp pirmo ir kitų bandymų skirtingo sudėtingumo užduotyse buvo silpnas, o didžiausiojo judesių greičio rodiklių - stiprus. [Iš leidinio]

ENThe aim of the present research was to establish the peculiarities of reaction time and speed subject to the research participants who performed movements with the right and the left hand changing the conditions of the task complexity. The research participants were healthy boys who were and were not engaged in sports - five sprinters, 17 judoists, 14 handball players, and 50 first year students from the Lithuanian Military Academy. The research participants were divided into groups according to their particularities. The research was carried out at the Laboratory of Human Motorics at the Lithuanian Academy of Physical Education using Analyzer DPA-1 (Patent No. 5251; 2005 08 25) measuring the dynamic parameters of human hand and leg movements. The research participants performed three tasks - "reaction", "speed", and "accuracy". Researchers registered the reaction time (ms) of the right hand (D-RT) and the left hand (K-RT) in the tasks of "reaction" and "accuracy", and the speed (cm/s) of maximal movement of the right (D-Vmax) and the left (K-Vmax) hand in the tasks of "speed" and "accuracy". Research results indicated that performing the movements with the right and the left hand the indices of reaction time did not differ in all the groups of the research participants; the task complexity did not have any impact on those indices as well.The particularities of the research participants influenced the values of the reaction time indices - reaction time of sprinters was significantly shorter (p<0.05) comparing to that of judoists and cadets in the tasks of "reaction" and "accuracy". It was established that indices of maximal speed depended on task complexity: quick and accurate movements were performed slower than usual quick movements (p<0.001). However, the particularities of the research participants did not have any impact on those tasks. The dispersion of the reaction time indices was minor (VA% from 4.0 to 12.9), and that of the indices of maximal movement speed could be valued as moderate and considerable (VA% from 12.6 to 25.7). The particularities of the research participants and the task complexity did not have any influence on the variability of the research results. The alternation of the researched indices in the sequence of 15 tests did not change statistically significantly compared to initial values, but correlation of reaction time indices between the first test and the other tests in the tasks of different complexity was weak, and the it was strong between the indices of maximal movement speed. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Vyresniojo amžiaus žmonių judesio greičio ir reakcijos laiko pokyčiai / Tomas Darbutas, Vilma Povilionienė, Rita Preikšaitė. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. 2012, Nr. 22, p. 32-41.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35899
Updated:
2020-06-28 10:10:04
Metrics:
Views: 95
Export: