Bažnyčia ir universitetai Europoje: nauji universitetinės sielovados kontekstai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bažnyčia ir universitetai Europoje: nauji universitetinės sielovados kontekstai
Alternative Title:
Church and universities in Europe: new context for academic pastoral care
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2007, Nr. 36, p. 60-73
Keywords:
LT
Bažnyčia; Kultūra; Universitetas.
EN
Church; Culture; University.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie seniausių Europos institucijų – Bažnyčios ir universiteto svarbią misiją – kurti naujosios Europos civilizaciją ir puoselėti kultūrą remiantis krikščioniškosiomis vertybėmis. Katalikų Bažnyčia ne tik aktyvi pagalbininkė, kuriant naująją Europą, tai pagrindinė vienijanti jėga, dedanti pamatą politiniam, socialiniam ir ekonominiam į Europą beįsiliejančių kultūrų bendrumui. Universitetinės sielovados esmė – tikėjimo ir mokslo, religijos ir kultūros dialogas. Tai reiškia Bažnyčios ir jos narių dalyvavimą akademiniuose procesuose, pažįstant pasauli žmogų ir patį Dievą. Garsių Europos universitetų pagrindas visada buvo krikščioniškoji moralė. Sielovada viduramžių akademinei visuomenei nebuvo svetima, nes Europos universitetų atsiradimas neatsiejamas nuo dvasininkų, kuriems rūpėjo ir mokslas, ir dvasinis ugdymas, dalyvavimo. Bažnyčia ir šiandien ragina stabtelėti, atsigręžti ir apmąstyti, ar be pagrindinių doros principų šių laikų žmogus gali kurti visuomenės gerovę. [Iš leidinio]

ENThe article points out that nowadays the oldest European institutions - the Church and university - retain a very important mission to create the civilization and culture of the new Europe on the basis of Christian values. The Catholic Church is not only an active assistant in the creation of the new Europe, but it is the essential unifying power which lays the foundation for the political, social and economical unity of the cultures which are joining Europe. The essence of pastoral care of the university is the search for a dialogue between faith and science, between religion and culture. This involves presence of the Church and its members in academic processes in search for the truth about the world, man and God. All great European universities were founded and operated on the basis of Christian morality. Pastoral care was not uncongenial to medieval academic society as monasteries, clergymen and popes, who were concerned with both science and spiritual development, took part in establishment of European universities. Therefore, the Church today urges to stop, look back and consider if a modern person can create a better future for the society without essential principles of morality. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35871
Updated:
2018-12-17 12:08:09
Metrics:
Views: 11    Downloads: 6
Export: