Leksikos mokymo metodikos aktualijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Leksikos mokymo metodikos aktualijos
Alternative Title:
Vocabulary teaching methods actuality
In the Journal:
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Pedagogika / Pedagogy; Semantika / Semantics; Užsienio kalbų mokymas / Foreign language teaching.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos užsienio kalbos mokymo problemos. Pateikiama leksikos charakteristika, nagrinėjami mokymo metodai, žodžių išmokimo svarba, jų perėjimas į aktyviąją leksiką mokant užsienio kalbos aukštojoje nekalbinėje mokykloje. Daug dėmesio skiriama leksikos mokymo metodinei tipologijai. Straipsnyje nurodoma pratimų ir pratimų komplekso svarba, padaromos išvados ir pateikiama rekomendacijų praktiniam darbui. Straipsnio autorės nuomone, mokant studentus užsienio kalbos leksikos būtina: išmokyti juos dirbti su žodžiais kontekste ir izoliuotai; supažindinti su įvairiais leksikos semantizavimo būdais, pirmenybę teikiant vertimui ir žodžių darybai; užtikrinti pakankamą leksikos pasikartojimą pratybose; nuolat gretinti užsienio ir gimtosios kalbos žodžių reikšmes.Reikšminiai žodžiai: Užsienio kalba; Leksika; Mokymo metodas; žodžio reikšmė; Foreign language; Vocabulary; Teaching method; Meaning of the word; Leksikos semantizavimas, vertimas, žodis, receptyvusis ir reproduktyvusis leksikos mokėjimas.

ENIn the article a foreign language studying problems are being analysed. A nonlanguage higher school vocabulary characteristic, teaching methods, the importance of words learning and making them more active are being investigated. Much attention is paid to vocabulary methodic typology with purpose of studying. The meaning of learning and adequate making of the vocabulary arc accentuated; the importance of exercises and sets of exercises is indicated, conclusions have been made and recommendations for practical work have been given. [From the publication]

ISSN:
1392-592X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3584
Updated:
2013-04-28 15:54:49
Metrics:
Views: 26
Export: