Gromata Šimkevičiaus prie Dionizo Poškevičiaus: "linksmos valandėlės" vizija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gromata Šimkevičiaus prie Dionizo Poškevičiaus: "linksmos valandėlės" vizija
Vėliau paskelbta leidinyje: Alus lietuvių kultūroje. Šiauliai: Lucilijus, 2007. P. 215-222
Keywords:
LT
Alus; Dionizas Poška; Laiškai; Literatūra; Literatūrinis laiškas; Poetinis vaizdas; Poška; Pypkė; XIX amžiaus lietuvių literatūra; 19 amžius; Šimkevičius; Šimkevičius (Šimkus); Švietimo epocha.
EN
Bear; Beer; Dionizas Poška; Enlightenment; Letter; Literature letter; Lithuanian literature; Lithuanian literature (XIXth century); Nineteenth century; Pipe; Poetic image; Poška; Šimkevičius; Šimkevičius (Šimkus).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas J. Šimkevičiaus laiškas „Gromata Šimkevičiaus prie Dionizo Poškevičiaus“. Pažymima, kad aptariamasis literatūrinis laiškas - tai informatyvus Švietimo epochos dokumentas, liudijantis dviejų su kultūra susijusių žmonių bendravimą. Laiško poetiniu vaizdu, laikantis baroko estetikos ir pramaišiui pasitelkiant antikinius ir bibilinius įvaizdžius, siekiama apibendrinti, įvertinti D. Poškos asmenį, lakoniškai susumuojami D. Poškos šviečiamieji darbai, pabrėžiama jo vieta „žemaičių ir prūsų" kultūroje. Teigiama, kad laiško literatūrinis vaizdas vizualus, plastiškas, bohemiškos dvasios, jame jaučiamas tam tikras hedonistinis aspektas: čia kalbama apie galimybę D. Poškai ir laiško autoriui susitikti, maloniai pabendrauti, atsigerti alaus. Alus čia iškyla kaip puikus komunikatorius, laisvalaikio atributas. Autorius pabrėžia, kad alus palankiai minimas ir kituose XIX a. grožiniuose tekstuose ar pažintiniuose tekstuose apie XIX amžių. Autoriaus požiūriu, J. Šimkevičiaus literatūriniame laiške iškyla ryškus ir sugestyvus XIX a. lietuvių literatūros kūrėjo bajoro D. Poškos portretas. Rašytojas pavaizduotas ne tik kaip kultūros atstovas, bet ir kaip žmogus, su kuriuo svajojama praleisti „laisvą valandėlę", kuris rūko pypkę, mėgsta alų, bendravimą gamtos prieglobstyje. Teigiama, kad laisvalaikio, malonaus bendravimo tema yra palyginti nedaug plėtota XIX a. lietuvių literatūroje, tad šiuo požiūriu aptariamasis tekstas - įdomus ir vertingas literatūros paminklas.

ENThe article analyses J. Šimkevičius letter “Gromata Šimkevičiaus prie Dionizo Poškevičiaus”. It is the first discussed literary letter – an extensive document of the Enlightenment period illustrating communication between two persons related to culture. The poetic image, Baroque aesthetics and Biblical images of the letter are aimed at defining and assessing D. Poška’s personality. The article claims that the literature image of the letter is visual, plastic with a certain hedonistic aspect in it: it speaks about a possible meeting between D. Poška and the author of the letter in order to have a pleasant chat and drink a glass of beer. Beer acts here as a perfect communicator. The author emphasises that beer is favourably mentioned in other fictional texts of the 19th century. According to the author, J. Šimkevičius’ literature letter depicts a prominent and suggestive portrait of the 19th century Lithuanian writer D. Poška. The writer is depicted not only as a representative of culture, but also as a man perfect to spend some free time with, as a man who smokes pipe, likes drinking beer and communicating. The theme of leisure and pleasant communication was not developed much in works of Lithuanian writers of the 19th century, therefore, with regard to this aspect, this text is an interesting and valuable literature monument.

Related Publications:
Lietuvių literatūros istorija : XIX amžius / sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Juozas Girdzijauskas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. 901 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35810
Updated:
2017-01-19 11:14:32
Metrics:
Views: 4
Export: