Tradicija ir kosmopolitiškumas naujoje architektūrinėje istorinėje aplinkoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tradicija ir kosmopolitiškumas naujoje architektūrinėje istorinėje aplinkoje
Alternative Title:
Cosmopolitism in the new architecture in a historic environment
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2005, t. 29, 1 priedas, p. 37-41
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Architektūra, Lietuvos; Nauja architektūra istorinėje aplinkoje; Kosmopolitiškumas; Tradicija architektūroje; Kultūrinis perimamumas; Vilniaus architektūra; Kauno architektūra; Klaipėdos architektūra; Retrospektyvi eklektiška architektūra; Modernizmas architektūroje; New architecture in historical mileau; Tradition in architecture; Retrospective architecture; Modernism in architecture.
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Kosmopolitiškumas; Kultūrinis perimamumas; Modernizmas / Modernism.
EN
Retrospective architecture; Tradition in architecture.
Summary / Abstract:

LTNagrinėjamos tradicijų ir kosmopolitiškumo apraiškos naujų pastatų, pastatytų Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos istorinėje aplinkoje po Antrojo pasaulinio karo, architektūroje. Išskirti ir apibūdinti 4 raidos periodai: 6-asis dešimtmetis, pasižymėjęs eklektiškos „stalininės“ architektūros retrospektyvumu; 6-ojo dešimtmečio pabaiga - 7-asis dešimtmetis, išsiskyręs architektūros kosmopolitiškumu; 8-asis ir 9-asis dešimtmetis, kurių metu derinti tradicijos ir kosmopolitiškumo prioritetai architektūroje, ir laikotarpis nuo 1990 m., pasižymintis vietos tradicijų tęstinumu. Kūrybos prioritetų kaitą lemia teisinis reglamentavimas bei rekomendacijos, architektūros tendencijos ir požiūris į istorinės aplinkos apsaugą ir jos vystymą. [Iš leidinio]

ENThe expressions of tradition and cosmopolitism in the architecture of the new buildings, constructed in the historical environment of Vilnius, Kaunas and Klaipėda after the WWII are analyzed. Four periods of development are distinguished and characterized: the fifties, which characterized with the retrospect of eclectic “Stalinist” architecture; the end of the fifties – the sixties, which manifested with the cosmopolitism of architecture; the seventies and the eighties, during which the priorities of tradition and cosmopolitism were tuned in architecture and the time period since 1990, which distinguished with the continuation of the local traditions. The development of the creative priorities was determined by legal regulation and recommendations, the trends of architecture and the view of protection and development of the historical environment.

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Metafora kaip postmodernizmo architektūros raiškos priemonė. Lietuvos atvejis / Martynas Mankus. Journal of architecture and urbanism. 2012, Vol. 36, no. 3, p. 170-180.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3574
Updated:
2013-04-28 15:54:40
Metrics:
Views: 19
Export: