Modernios kultūros plėtotei : Tado ir Honoratos Ivanauskų maksimos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Modernios kultūros plėtotei: Tado ir Honoratos Ivanauskų maksimos
Alternative Title:
For the growth of modern culture: maxims of Tadas and Honorata Ivanauskai
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2002, t. 31, p. 17-28. Dabarties kultūra: pokrypiai ir nuokrypiai
Keywords:
LT
Kaunas; Kaunas suburbs; Modern culture; Moderni kultūra; Muziejai; Tadas and Honorata Ivanauskai; Tadas ir Honorata Ivanauskai.
EN
Kaunas; Kauno priemiesčiai; Modern culture; Moderni kultūra; Museums; Tadas and Honorata Ivanauskai; Tadas ir Honorata Ivanauskai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis remiasi prielaida, kad šeimoje, kaip mažoje visuomenės ląstelėje atsispindi tam tikros kultūros bruožai. Darbo objektu pasirinkta žymaus lietuvių gamtininko Tado Ivanausko (1882-1970) šeima. Siekiama ją analizuojant atskleisti tarpukario Kauno ir jo priemiesčių kultūros bruožus, modernios kultūros plitimo priežastis, kelius bei būdus, raiškos formas ir arealą. Tyrimui panaudota Tado Ivanausko muziejaus Obelynėje (Kauno raj.) archyvinė medžiaga - fotografijos, laiškai ir kt., taip pat autorės 2001-2002 m. atliktų ekspedicijų metu surinkta medžiaga (Ivanausko artimųjų pasakojimai). Teigiama, jog svarbūs tarpukario Kauno modernios kultūros plitimo veiksniai buvo ekonominiai, politiniai, kultūriniai visuomenės poreikiai. Moderni kultūra plito įvairiais būdais – tiek per individualius asmenis, tiek per visuomenės institucijas. Tarp didelę įtaką moderniai Kauno kultūrai dariusių asmenų kaip ti ir buvo T. Ivanauskas. Svarbūs modernios kultūros plitimo židiniai buvo jo įkurtas Zoologijos muziejus, Zoologijos sodas, Obelynės ūkis ir kt. T. Ivanauską visaip palaikė ir jo žmona Honorata Ivanauskienė. Daroma išvada, kad Tadas Ivanauskas ir Honorata Ivanauskienė buvo dvi savitos įvairiapusės asmenybės, kurios sugėrė modernios Rytų ir Vakarų Europos kultūros įtaką ir ją kūrybingai pritaikė Lietuvos kultūroje. Jų darbai ir idėjos plito ne tik Kaune, jo priemiesčiuose, bet ir visoje Lietuvoje.

ENThe article deals with the influence of modern culture on Kaunas and its suburbs between the two World Wars. The object of this article is the family of Professor Tadas Ivanauskas. The phenomena of modern culture are discussed in relation to this family. The work is based on archival literature of Tadas Ivanauskas Museum in Obelynė and field investigation material gathered by the author in Kaunas in the period of 2001-2002. The main exploration methods used are: historical comparative method, a partly structured interview and interview of well-informed informants. In reporting the results of this summary, it could be said that the phenomena of modern culture from West and East Europe spread for economical, political and cultural reasons. The phenomena of modern culture spread through intellectuals and social institutions in Kaunas, its suburbs and even the whole Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Nacionalinių vertybių ir miestietiškos sąmonės plėtra : tarpukario Kaunas ir jo priemiesčiai / Rasa Račiūnaitė. Lietuvos etnologija. 2005, 4 (13), p. 111-133.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35726
Updated:
2018-12-17 11:04:34
Metrics:
Views: 12    Downloads: 8
Export: