Kaimo bendruomenės funkcijų realizavimo kultūros centre prielaidos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo bendruomenės funkcijų realizavimo kultūros centre prielaidos
Alternative Title:
Realization of rural community functions in cultural centre
In the Journal:
Kultūra - Ugdymas - Visuomenė. 2005, Nr. 1, p. 170-175
Keywords:
LT
Bendruomenė; Bendruomenė, kultūros centras, vadyba, technologijos, strategija, resursai, specialistai; Kultūros centras; Resursai; Specialistai; Strategija; Technologijos; Vadyba.
EN
Community; Cultural Centre; Cultural center; Experts; Lithuania; Management; Resources; Rural Community; Strategy; Technology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami kaimo bendruomenių bei kultūros centrų funkcionavimo ypatumai. Aptariamos galimybės ir prielaidos, kurios leistų Kultūros centre realizuoti bendruomenės funkcijas. Straipsnyje analizuojamos bendruomenių egzistavimo situacijos ir įvardijamos tos bendruomenės funkcijos, kurios galėtų būti realizuojamos veikiančiame Kultūros centre. Tyrimas parodo, kad iki šiol respublikoje nesuformuluota bendruomenių rezultatyvios veiklos koncepcija. Kultūros įstatymas ne tik privalo reglamentuoti kultūros darbuotojų ir centrų kaime veiklą, bet ir padėti ieškoti kultūros darbuotojų bendradarbiavimo būdų su vietos bendruomene konkrečiai įgyvendinant regionines programas. Kaimo bendruomenės nejaučia dėmesio iš tų institucijų, kurios turėtų formuoti jų sociokultūrinę aplinką. Trūksta socialinių ir kultūros darbuotojų. Dažnai neįsiklausoma į bendruomenės nuomonę. Rinkimų į savivaldos organus metu įteisinantys save lyderiais žmonės dažnai sugriauna bendruomenės veiklos tęstinumą. Būtina plėtoti bendruomenės-kultūros centrų koncepciją, siekiančią darnaus vystymo nuostatų įgyvendinimo. Kaimo bendruomenės funkcijos galėtų būti realizuojamos technologiškai aprūpintame, plėtojančiame informacinę ir meninę mėgėjišką veiklą, įgyvendinančiame edukacines, švietėjiškas programas kultūros bendruomeniniame centre, kuriame vadovaudamiesi pažangiomis metodikomis su bendruomenės nariais produktyviai dirbtų specialistai-profesionalai.

ENThe paper gives an overview of the features of functioning of rural communities and cultural centres. It discusses possibilities and preconditions for realisation of community functions in the cultural centre. The paper analyses community existence situations and enumerates those functions of the community which could be realised in the functioning cultural centre. The study reveals that the country has not yet formulated the concept of useful activities of the communities. The Law on Culture does not only have to regulate the activities of cultural employees and centres in rural areas, but also to help search for ways of cooperation of cultural employees and local communities for the implementation of regional programmes. Rural communities do not receive attention from those institutions that have to form their sociocultural environment. There is a lack of social and cultural employees. The community’s opinion is often ignored. People who are elected as leaders at municipal bodies often destroy continuity of the community’s activities. The concept of the community-cultural centres must be developed in order to implement the provisions of sustainable development. Rural community functions could be realised in the cultural community centre which is technologically equipped, develops informational and artistic amateur activities, and implements educational programmes and at which specialists-professionals work productively with community members, using advanced methodologies.

Related Publications:
Darnaus vystymosi strateginis planavimas : urbanistinis aspektas / Remigijus Čiegis, Gediminas Česonis. Strateginė savivalda. 2004, Nr. 1, p. 20-31.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35720
Updated:
2017-01-19 23:18:18
Metrics:
Views: 8
Export: