Platyn ir gilyn : etninės muzikos tyrimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Platyn ir gilyn: etninės muzikos tyrimai
Alternative Title:
Going wider and deeper: researches in ethnic music
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2002, t. 31, p. 197-208. Dabarties kultūra: pokrypiai ir nuokrypiai
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Liaudies kultūra / Folk culture; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTPasaulyje etninė muzika suprantama nevienodai – nuo skambančios pirmykštėje visuomenėje tebegyvenančių genčių apeigose iki šiuolaikinio mėgėjiško muzikavimo. Civilizuotų tautų muzika labiau siejama su kaimo bendruomenės, rečiau – su visos visuomenės muzikavimu. Vertinami seniausieji etninės muzikos klodai ir menkiau tiriama bendratautinių ir bendrakultūrinių įtakų paveikta muzika. Šiandien pasaulio etnomuzikologijos moksle naudojami ir etnologijos, kalbotyros, archeologijos, antropologijos duomenys, ir šių mokslų bei sociologijos, informatikos metodai, tačiau vis vien pastebimas tam tikras uždarumas, susitelkimas muzikinių problemų sprendimui. Straipsnio tikslas – atskleisti etninės muzikos tyrimų metodologijos problemas, įvertinti nusistovėjusią tyrimų metodiką ir numatyti naujų tarpdisciplininių tyrimų galimybes. Naudotasi daugiau kaip 1000 darbų (per 800 paskelbtų straipsnių, monografijų, jų santraukų tarptautiniuose referuojamuose leidiniuose) ir per 200 rankraštinių šaltinių (disertacijų, jų santraukų, anotacijų). Daroma išvada, jog etnomuzikologijos muzikologinės krypties tyrimuose daugiausia taikomi bendrieji empirinio lygio ir kai kurie specialieji kitų mokslo krypčių metodai, todėl šios krypties tyrimai yra empirinio lygio ir nėra tarpdisciplininiai. Atsižvelgiant į tai, muzikologinei krypčiai vertėtų išplėsti tyrimų lauką, gvildenti etninės muzikos visumą, taikant bendruosius empirinio ir teorinio lygio bei specialiuosius kitų mokslo krypčių metodus.Reikšminiai žodžiai: Etnologija; Etnomuzikologija; Lietuvių etnomuzikologijos istorija; Lietuvių tradicinės muzikos tyrimai; Metodologija; Muzikologija; Tarpdiscipliniškumas; Tyrimų metodologija; Ethnology; Ethnomusicology; History of Lithuanian ethnomusicology; Interdisciplinarity; Lithuania; Methodology of investigations; Metodology; Musicology; Studies on Lithuanian traditional music.

ENAccording to the author's evaluation of the methodology of the world ethnomusicology it is evident that two main directions of these researches could be observed: ethnological and musicological. These two directions usually use different methodology. The researches of the ethnological direction base themselves on the empirical and theoretical methods used in all fields of scientific activity. This direction usually uses specific methods of related scientific fields. As a result, researches of the ethnological direction are more interdisciplinary. The representatives of the musicological direction of ethnomusicology put more emphasis on empirical methods. The researches of this direction have less interdisciplinary character. It is evident that further development of world ethnomusicology should be based on the wider interdisciplinary methodology. [From the publication]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35681
Updated:
2018-12-17 11:04:30
Metrics:
Views: 19    Downloads: 6
Export: