Raseinių krašto dievdirbiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Raseinių krašto dievdirbiai
In the Journal:
Žemaičių žemė. 2000, Nr. 3, p. 26-27
Keywords:
LT
Dievdirbiai; Raseiniai, kryždirbiai; Raseinių kraštas; Skulptūra; Tradicinė mažoji architektūra.
EN
Godakers; Raseiniai region; Raseiniai, masters of the crosses; Sculpture; Traditional small architecture.
Summary / Abstract:

LT1864 m. Rusijos specialusis įgaliotinis 1863 metų sukilimui malšinti, Vilniaus generalgubernatorius Muravjovas uždraudė statyti naujus kryžius ir remontuoti senus visose nešventintose vietose. Manoma, kad valdžios represijos – viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl ant kryžių, koplytėlių nebūdavo nurodomos jas sukūrusių autorių pavardės. Vėliau, XX a. pirmoje pusėje, kryžių tyrinėtojai atskiruose leidiniuose fiksuodami mažosios architektūros objektus, taip pat neminėjo, kas yra jų autoriai. Todėl labai stinga informacijos apie senuosius kryždirbius. Literatūroje daugiau minimi Raseiniuose dirbę arba skulptūrėlėmis prekiavę kitų kraštų dievdirbiai, tačiau iki šiol surinkta mažai informacijos apie Raseinių krašto dievdirbius. Kiek daugiau žinių tik apie tuos, kurie gyveno Nemakšių apylinkėse. Antroji kryžių, koplytėlių ir koplytstulpių naikinimo banga vyko pokario metais. Tuo laiku jų mažiau ir gaminta. Jei kas ir darydavo, tai autoriai savo pavardžių plačiai neskelbdavo. Straipsnyje trumpai pristatoma Raseinių krašto dievdirbių Karolio Jacevičiaus, Kazaičio, Kazimiero Vaitkaus, J. Gailiaus, M. Pociaus, Vinco Kušlio, P. Žviko, Leono Saukauskio, J. Jankausko, Kazimiero Žilinsko, Stasio Užakausko ir Jurgio Žemaičio kryždirbystė. Lietuvoje prasidėjus Atgimimui, daugelis tautodailininkų vėl ėmėsi tradicinio dievdirbystės amato. Vienas iš tokių meistrų buvo Zigmas Janušaitis, savo darbais pagarsėjo Juozas Grabauskas, Zenonas Liekis, Ričardas Ramanauskas ir Gintaras Gaidys. Šventųjų skulptūrėles šiuo metu rajone kuria ir daugiau tautodailininkų.

ENIn 1864, Governor General of of Vilnius Muravyov, who had been appointed by Russia to subdue the January Uprising, banned the construction of new crosses and the repair of old ones in all unconsecrated places. Government repression is thought to have been one of the main reasons why crosses and chapels were not marked with the names of the people who created them. Later, in the first half of the 20th c., cross researchers also left out the names of the creators of these architectural elements when referring to them in individual publications. There is thus a dearth of information about the old cross crafters. There is more literature with mention of dievdirbiai (“God carvers”; wood carvers who create statues of Jesus or Christian saints) from other areas who worked in Raseiniai or sold sculptures there, although there is still little information about local dievdirbiai in the Raseiniai area. More is known about those who lived in the Nemakščiai district. The second wave of destruction of crosses, chapels and wayside shrines took place in the post-war years. Fewer were also produced during that time, and those that did make them did not publicize their names. This article provides a brief introduction to the cross crafting of Raseiniai dievdirbiai Karolis Jacevičius, Kazaitis, Kazimieras Vaitkus, J. Gailius, M. Pocius, Vincas Kušlys, P. Žvikas, Leonas Saukauskis, J. Jankauskas, Kazimieras Žilinskas, Stasys Užakauskas and Jurgis Žemaitis. With the start of the Lithuanian National Awakening, many folk artists returned to the traditional craft of "God carving". One such master was Zigmas Janušaitis; Juozas Grabauskas, Zenonas Liekis, Ričardas Ramanauskas and Gintaras Gaidys are also known for their work. Now other folk artists also make sculptures of saints in this area.

ISSN:
1392-2610
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35569
Updated:
2018-12-17 10:46:08
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: