Rinktiniai raštai : etnologijos ir tautosakos baruose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rinktiniai raštai : etnologijos ir tautosakos baruose
Alternative Title:
Collected works: fields of ethnology and folklore
Editors:
  • Skrodenis, Stasys, sudarymas [com]
  • Sauka, Leonardas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005.
Pages:
555 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Summary / Abstract:

LT„Etnologas, Vilniaus universiteto profesorius Juozas Baldauskas-Baldžius (nuo 1939 m. Baldžius) paliko dvi reikšmingas studijas „Pirktinės vestuvės“ (1936) ir „Vogtinės vestuvės“ (1940), daugybę mokslinių ir populiarių straipsnių <...>. Jis buvo plataus akiračio mokslininkas, rašęs ne tik etnologijos ir folkloro, bet ir užsienio politikos, istorijos, papročių teisės, senųjų tautų literatūros, religijų istorijos ir kitais klausimais“ „Kadangi J. Baldžiaus darbai turi reikšmę ir šiandien ir jau tapo bibliografinėmis retenybėmis, o daug kam iš viso nežinomi, parengta jo raštų rinktinė, kurios pagrindą sudaro etnologinės krypties raštai <...> bei straipsniai tautosakos klausimais. Pirmajame skyriuje skelbiamos abi studijos[„Pirktinės vestuvės“, Vogtinės vestuvės“] ir su santuokos sudarymo sociologija susiję straipsniai. Antrajame skyriuje – straipsniai folkloro, papročių, literatūros ir tautosakos ryšių klausimais. Į trečiąjį skyrių dedami reikšmingesni J. Baldžiaus straipsniai (kiek žinoma autorystė) iš „Lietuviškosios enciklopedijos“, kurie iš esmės siejasi su ankstesnių skyrių tematika. Atsisakyta straipsnių apie Indijos, Bizantijos, Egipto kultūrą, kurie <...> nutolsta nuo bendro šių rinktinių raštų konteksto. Ketvirtajame skyriuje skelbiami keli atrinkti politinės tematikos straipsniai, vienaip ar kitaip turį ryšio su etnologija.“.

EN“The ethnologist, Vilnius University Professor Juozas Baldauskas-Baldžius (from 1939 – Baldžius) produced two valuable studies „Pirktinės vestuvės“ (“Bought Bride” – 1936) and „Vogtinės vestuvės“ (“Stolen Bride” – 1940), and a host of academic and popular articles <...>. He was a scholar of broad outlook, who wrote not only about ethnology and folklore, but also international politics, history, customary law, the literature of ancient nations, the history of religion and other subjects.” “Since the works of J. Baldžius have already become bibliographical rarities, despite still having value today, a collection of his works has been published, consisting mostly of his writings on ethnology <...> and questions of folklore. In the first chapter, his studies “Bought Bride” and “Stolen Bride” are published, along with other articles dealing with the sociology of how people’s marriages come about. The second chapter has articles on folklore, customs, literature and issues about communication of folklore. The third chapter has valuable articles written by J. Baldžius (as far as authorship can be established) for „Lietuviškoji enciklopedija“ (“Lithuanian Encyclopaedia”), which are related to the subject matter of the first two chapters. Not included where his articles about the culture of India, Byzantium and Egypt, which <...> are further removed from the general context of this collection. The fourth chapter contains a selection of articles on political themes, all having some connection to ethnology.”.

ISBN:
995569808X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3556
Updated:
2013-04-28 15:54:21
Metrics:
Views: 102
Export: