Restitucijos taikymo sandorių pripažinimo negaliojančiais bylose problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Restitucijos taikymo sandorių pripažinimo negaliojančiais bylose problemos
Alternative Title:
Problematic aspects of restitution as a consequence of invalid transactions
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2003, Nr. 37 (29), p. 79-88
Keywords:
LT
Restitucija; Sandorio negaliojimas; Sandoris; Sandorių negaliojimas; Teisių gynimas.
EN
Annulement of the juridic act; Invalidity of transactions; Juridic act; Protection of rights; Restitution.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas restitucijos institutas, daugiausia dėmesio skiriant restitucijos taikymui sandorių pripažinimo negaliojančiais bylose. Analizuodama restitucijos instituto kilmę ir sampratą, autorė taip pat apžvelgia civilinės teisės doktrinoje išsakytas nuomones dėl restitucijos kaip pažeistų civilinių teisių gynimo priemonės teisinės prigimties. Temos aktualumą lemia tai, kad, įsigaliojus naujajam Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui ir atsiradus restitucijos teisinio reglamentavimo naujovių, būtina spręsti ir tokius klausimus, kylančius grąžinant pripažinto negaliojančiu sandorio šalis į padėtį, buvusią iki sandorio sudarymo, kurie iki tol nebūdavo taip aštriai keliami, pavyzdžiui, dėl restitucijos ir iš nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo kylančių prievolių santykio. Be to, teismuose daugėja ginčų dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, kurie tampa vis sudėtingesni ir kurių išsprendimas turi įtakos ne tik sandorio, kurio galiojimo klausiamas sprendžiamas, dalyviams, bet ir daugelio kitų civilinės apyvartos dalyvių teisėms ir pareigoms. Taikant sisteminį, lyginamąjį, istorinį ir kitus mokslinio tyrimo metodus straipsnyje aptariami kai kurie restituciją reglamentuojančių teisės normų taikymo aspektai, pateikiama pavyzdžių iš Lietuvos teismų praktikos šios kategorijos bylose. [Iš leidinio]

ENArticle deals with the law of restitutions concentrating on restitution in legal disputes concerning invalid transactions. The origins and definition of restitution are being analysed, as well as a broad spectrum of doctrinal opinions in regard to the legal essence of restitution. Actuality of the topic is preconditioned by the adoption of the new Civil Code of the Republic of Lithuania and its novelties in the field of restitution. There is a need to establish a relation between the norms regulating restitution and the norms regulating unjust enrichment. Lithuanian courts are facing a substantial increase in number of complex legal cases concerning invalid transactions where court decisions affect not only the parties to a transaction annulled but also rights and obligations of many other participants of the civil transactions. Systemic, comparative, historic and other scientific methods have been used for the analysis of the topic, the theoretical part of the article has been complemented with the case material. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Supaprastintas civilinis procesas / Rimvydas Norkus ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Justitia, 2007. 303 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35557
Updated:
2018-12-17 11:14:11
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: