Specialūs kreditoriaus interesų gynimo būdai sutartiniuose santykiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialūs kreditoriaus interesų gynimo būdai sutartiniuose santykiuose
Alternative Title:
Institute of special defences of creditor's rights in contractual relationships
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2003, Nr. 37 (29), p. 50-58
Keywords:
LT
Kreditoriaus interesų užtikrinimo būdai; Kreditoriaus teisės, sutartiniai santykiai, actio Pauliana, netiesioginis ieškinys, sulaikymo teisė; Sutartiniai santykiai.
EN
Contractual relationships; Creditor's rights, contractual relationships, actio Pauliana, oblique action, suspension; Defence of creditor rights.
Summary / Abstract:

LTCiviliniame kodekse (toliau – CK) yra daug nuostatų, skirtų kreditoriaus interesų gynimui sutartiniuose santykiuose: nuostolių atlyginimas, palūkanų, delspinigių skaičiavimas, prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, kreditoriaus teisė sustabdyti prievolės vykdymą ir pan. Straipsnyje nagrinėjami trys iš esmės nauji kreditoriaus interesų gynimo būdai, 2000 m. CK išskirti į atskirą 6 kn. IV skyrių, pavadintą „Kreditoriaus interesų gynimas“, kurių tinkamas taikymas ir aiškinimas turi didelės reikšmės tiek teisės teorijai, tiek praktikai. Tai Actio Pauliana (kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius), netiesioginis ieškinys ir sulaikymo teisė. Netiesioginis ieškinys – naujas institutas. Actio Pauliana institutą jau numatė 1964 m. CK 571 straipsnis, tačiau šiuo straipsniu CK buvo papildytas tik 1998 m. birželio 11 d. įstatymu. Sulaikymo teisė, kaip vientisas bendras institutas, taip pat naujai įtvirtintas 2000 m. CK. Tai yra specialūs gynimo būdai, papildoma priemonė kreditoriui ginti savo teises, pasireiškianti tam tikra specifika. Šiame straipsnyje bus aptarti pagrindiniai teoriniai bei praktiniai minėto instituto aspektai, jo reikšmė, teisinio reglamentavimo ypatumai bei analizuojama susiklosčiusi teisminė praktika. [Iš leidinio]

ENThe institute of special defences of creditor’s rights in contractual relationships is of great significance in the civil law today. Therefore accurate interpretation and application of the relevant provisions of the new Civil Code is of great importance. The article presents an analysis of theoretical and practical aspects of actio Pauliana, oblique action and right of suspension as well as the existing court practice in respect of these institutes. Due to the fact that the institute of defences of creditor’s rights has been in essence enforced in the Civil Code of the Republic of Lithuania for the first time, an attempt has been made to present the main problems of implementation of those institutes and submit with reasonable suggestions to solve them. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35553
Updated:
2018-12-17 11:14:10
Metrics:
Views: 39    Downloads: 3
Export: