Das Überflüssigste ist das Allernotwendigste : Richard Pfeiffer und die Fresken in der Kirche von Heydekrug

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Das Überflüssigste ist das Allernotwendigste: Richard Pfeiffer und die Fresken in der Kirche von Heydekrug
Keywords:
LT
Bažnyčios; Ciklas; Evangelikai liuteronai; Freskos; Interjeras; Jugendstil; Karaliaučiaus meno akademija; Protestantizmas; Richard Pfeiffer; Tapyba; Šilutė; Šilutė (Heydekrug).
EN
Churchies; Cycle; Evangelical-lutherans; Frescos; Interior; Jugendstil; Konigsberg Art academy; Lithuania; Painting; Protestantism; Richard Pfeiffer; Silute (Heydekrug); Šilutė.
Summary / Abstract:

LTDarbas skirtas Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios freskoms aprašyti. Viena darbo dalis skirta parapijos įkūrimo ir bažnyčios statymo istorijai aptarti. Pažymima, kad 1913 m. dvarininkas H. Scheu᾽us parapijai padovanojo žemės sklypą naujos bažnyčios ir klebonijos statybai. Bažnyčios statymo darbai baigėsi 1926 metais. Pažymimas neogotikinis bažnyčios stilius. Aprašomas bažnyčios interjeras, ypač pažymint Kritusiųjų garbės salę. Kairėje sienoje dailininkas R. Pfeiferis pavaizdavo kryžių ant Išganymo uolos kaip vienintelį išsigelbėjimą siaubo apimtiems žmonėms. Dešinėje nutapytas Jėzaus Kristaus prisikėlimas. Pagrindinis dėmesys ir toliau skiriamas dailininko R. Pfeiferio darbams. Bažnyčioje yra didžiulis Nukryžiuotasis, kurį iš visų pusių apgaubia šviesa. Altoriaus arkoje išrašyti visi septyni maldos “Tėve mūsų” prašymai. Altoriaus sieną dengia 80 kv. m R. Pfeiferio freska Biblijos siužetais. Joje pavaizduoti daugiau nei šimto žmonių paveikslai, siužetai, simboliškai pasakojantys pasaulio istoriją nuo jo sukūrimo iki šių dienų. Tačiau freskoje pavaizduoti ir su religija tiesiogiai nesusiję garsūs asmenys: poetas Dante Alighieris, dailininkas H. Rembrandtas, grafikas A. Düreris, politikas, valstybės veikėjas O. Cromwellis, kompozitoriai J. S. Bachas ir G. Hendelis, filosofai J. Fichte, S. Kierkegaardas, pedagogas J. Pestaloccis, poetas Simonas Dachas, taip pat Šilutės dvarininkas H. Scheu᾽us, rankose laikantis bažnyčios modelį. Aprašomos prie išėjimo iš bažnyčios esančios dar dvi freskos : „Audros nutildymas“ ir „Skęstantis Petras“.

ENThe work aims to describe frescoes of Šilutė Evangelical Lutheran Church. One part of the work discusses the history of the parish establishment and the church construction. It should be emphasised that, in 1913, landlord Hugo Scheu made the parish a present of a plot of land for the construction of a new church and parsonage. Church building works were completed in 1926. The neo-Gothic style of the church is stressed. The work describes the interior of the church, highlighting the Hall for the Glory of the Fallen. On the left wall, painter Richard Pfeiffer depicted a cross on the Rock of Salvation as the only salvation for terrified people. The Resurrection of Jesus Christ was painted on the right. The central focus continues to be on Pfeiffer’s works. The church has a huge Crucifix which is enshrouded in light from all sides. All seven requests from the Lord’s Prayer are written on the altar arch. The altar wall is covered with an 80m2 fresco by Pfeiffer on stories from the Bible. It portrays pictures of more than a hundred people and stories symbolically illustrating the history of the world from its creation to present days. However, the fresco also depicts the following eminent persons who were not directly related to religion: poet Dante Alighieri, painter Rembrandt Harmenszoon van Rijn, engraver and printmaker Albrecht Dürer, politician and public figure Oliver Cromwell, composers Johann Sebastian Bach and George Frideric Handel, philosophers Johann Fichte and Soren Kierkegaard, pedagogue Johann Heinrich Pestalozzi, poet Simon Dach and landlord Hugo Scheu from Šilutė holding a model of the church in his hands. The work describes two more frescoes near the church exit, entitled “Silencing of the Storm” and “Drowning Peter”.

ISSN:
1614-2608
Related Publications:
Nueinančios epochos ženklas: polichrominis Lietuvos bažnyčių interjero dekoras / Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Menotyra. 2013, t. 20, Nr. 1, p. 37-49.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35544
Updated:
2021-02-28 11:25:54
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: