Apygardos administraciniai teismai - pirmoji ar apeliacinė bylų dėl administracinių nuobaudų panaikinimo instancija?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apygardos administraciniai teismai - pirmoji ar apeliacinė bylų dėl administracinių nuobaudų panaikinimo instancija?
In the Journal:
Justitia. 2000, Nr. 4-5, p. 60-63
Keywords:
LT
Administraciniai teismai; Administraciniai nusižengimai; Administracinė teisė; Administracinės nuobaudos; Apeliacija; Teismų teisė.
EN
Administrative Law; Administrative courts; Administrative offences; Administrative penalties; Appeals; Judicial Law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama apygardos administracinių teismų paskirtis, taip pat klausimas, ar šie teismai yra pirmoji ar apeliacinė bylų dėl administracinių nuobaudų instancija. Rengiant šią publikaciją, autorius nagrinėjo Aukštesniojo administracinio teismo nutartis. Pasak autoriaus, iš pirmo žvilgsnio šis klausimas atrodo paprastas, nes juk iš esmės skiriasi pirmosios ir apeliacinės instancijų funkcijos ir paskirtis, be to, jau nuo 1999 m. galioja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau - ABTĮ), reglamentuojantis skundų dėl administracinių nuobaudų panaikinimo nagrinėjimo tvarką administraciniuose teismuose. Gerokai sudėtingesnis šis klausimas pasirodo atidžiau susipažinus su ABTĮ nuostatų taikymu teismų praktikoje įgyvendinant konstitucinę teisę kreiptis į teismą: apygardos administracinis teismas, atvirkščiai negu numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir vienodą administracinių teismų praktiką kuriančio teismo išaiškinimas, nagrinėja administracines bylas kaip apeliacinė, o ne kaip pirmoji instancija. Autoriaus teigimu, sisteminė norminių aktų analizė suteikia pagrindo teigti, kad apygardos administraciniai teismai negali būti bylų dėl administracinių nuobaudų apskundimo apeliacinė instancija tais atvejais, kai administracinę nuobaudą paskyrė ne apylinkės teismas, o įgaliotos valstybės institucijos (pareigūnai), nurodyti Administracinių teisės pažeidimų kodekse. Straipsnyje taip pat nagrinėjamas ABTĮ projektas nagrinėjamo klausimo aspektu.

ENThe paper examines the purpose of regional administrative courts and the issue whether these courts are the first or appeal instance in cases on administrative sanctions. When preparing this publication, the author examined the rulings of the Higher Administrative Court. According to the author, at first glance this issue seems to be simple, because the functions and purpose of the first and appeal instances basically differ; moreover, the Republic of Lithuania Law on Administrative Proceedings (LAP) has been effective since 1999, which regulates the procedure of examining complaints regarding cancellation of administrative sanctions in administrative courts. The issue appears to be more complex having cast a closer look at the application of LAP provisions in case-law when exercising the constitutional right to appeal to court: a regional administrative court, differently from the laws of the Republic of Lithuania and the interpretation of the court creating uniform administrative case-law, examines administrative cases as an appeal rather than first instance. According to the author, the systematic analysis of regulatory acts provides the grounds for stating that regional administrative courts cannot be the appeal instance for cases regarding appeal of administrative sanctions in those cases when the administrative sanction was imposed not by the regional court but by authorised state institutions (officials) specified in the Code of Administrative Law Violations. The paper also investigates the draft LAP from the aspect of the issue under discussion.

ISSN:
1392-5709
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35525
Updated:
2022-01-29 16:03:10
Metrics:
Views: 8
Export: