The Folk fiddle music of Lithuania's coastal regions

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Folk fiddle music of Lithuania's coastal regions
In the Book:
Driving the bow : fiddle and dance studies from around the North Atlantic 2. Aberdeen: Elphinstone Institute, Univ. of Aberdeen, 2008. P. 14-34
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Liaudis; Lietuvių tradicinė instrumentinė muzika; Lietuvos pajūrio regionai; Lietuvos parybio muzika; Muzika; Smuikas; Tradicinis smuikavimas; Vakarų Lietuva; Žemaitija (Samogitia); Fiddle; Folk; Folk fiddle music; Lithuania's coastal regions; Lithuanian traditional instrumental music; Music; Western Lithuania; Žemaitija.
Keywords:
LT
Liaudis; Lietuvos pajūrio regionai; Muzika / Music; Paveldas / Heritage; Smuikas; Tradicinis smuikavimas; Vakarų Lietuva.
EN
Fiddle; Folk fiddle music; Folk; Lithuanian traditional instrumental music; Lithuania's coastal regions; Western Lithuania.
Summary / Abstract:

LTLiaudiška smuikavimo tradicija Šiaurės Vakarų Žemaitijoje Skuodo ir Plungės rajonuose egzistuoja greta profesionalių (institucinių) orkestrų ir tradicinių pučiamųjų orkestrų. Ryšiai su šiomis muzikinėmis tradicijomis liaudiškoje smuikavimo muzikoje yra akivaizdūs minkštesniuose smuiko garsuose, ypatinguose stryko braukimuose (pavyzdžiui, tremolo, spiccato), daugybėje tonacijos variacijų, plačiame melodijų diapazone, dažnuose chromatizmuose ir sudėtingoje kai kurių maršų ir polkų trijų dalių formoje, taip pat kaip dominuojančioje daugialypėje formoje. Maži ansambliai (vieno ar dviejų smuikų) išliko patys populiariausi liaudiškoje smuikavimo tradicijoje ir daugelis smuikininkų išsaugojo jų senesnio regioninio ir vietinio stiliaus išskirtinius ypatumus. Jie dalijasi intensyviu ir turtingu garsu, taip pat kaip galingai artikuliuotu pilnu stygų braukimu; nesvetimas atviras stygų gausmas, tipiška melodinė ornamentacija ir kartais naudojama išlikusi archajinė modalinė struktūra. Smuikininkų grojamas repertuaras apima šias žanrines grupes: 1) įvairūs tradiciniai šokiai; 2) kaimo šokiai; 3) fokstrotai ir į fokstrotus panašūs šokiai; 4) polkos; 5) valsai; 6) žaidimai ir rateliai; 7) maršai; 8) dainos (ir himnai). Liaudies smuikininkai (ir kiti muzikantai) Skuodo ir Plungės rajonuose renkasi lėtesnį tempą, ilgesnius ritminius ilgius ir šiek tiek lygesnius ritmus, greta charakteringai akcentuotų ir sinkopinių ritmų. Kai kurios smuikavimo stiliaus ypatybės gali būti siejamos su muzikiniu paveldu, išsirutuliojusiu iš senų pajūrio jungčių tarp Lietuvos ir kitų Šiaurės Europos gyventojų.

ENThe folk tradition of violin playing in the regions of Skuodas and Plungė of the North-West Samogitia has existed alongside with professional (institutional) orchestras and traditional fricative orchestras. The relation with these music traditions in the folk violin playing is as obvious in softer sounds of the violin, peculiar bow breakings (for example, tremolo, spicatto), a number of mode variations, a wide range of melodies, frequent chromaticisms and complex three-part forms of certain marches and polkas as in the prevailing multiple form. Small ensembles (one or two violins) have remained the most popular in the folk tradition of violin playing, and the majority of violin players have preserved exceptional features of the older regional and local style. They share intensive and rich sounds in the same manner as if sharing an articulated full bow breaking. The repertoire of violin players covers the following genre groups: various traditional dances, 2) rural dances, 3) foxtrot and foxtrot-like dances, 4) polkas, 5) waltzes, 6) games and roundelays, 7) marches, 8) songs (and hymns). Folk violin players (and other musicians) of the regions of Skuodas and Plungė choose slower pace, longer rhythmical lengths and slightly more even rhythms alongside characteristic accented rhymes and syncopations. Certain peculiarities of the style of violin playing can be related with the musical heritage stemming from old links between seacoast residents of Lithuania and Northern Europe.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35507
Updated:
2013-04-28 23:24:37
Metrics:
Views: 7
Export: