Augalų genetiniai ištekliai Lietuvoje : apsauga ir valdymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Augalų genetiniai ištekliai Lietuvoje: apsauga ir valdymas
Alternative Title:
Plant genetic resources in Lithuania: protection and management
Keywords:
LT
Apsauga; Biologinė įvairovė; Genetiniai ištekliai; Gamtos apsauga.
EN
Biological diversity; Genetic resources; Nature protection; Protection.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama biologinės įvairovės svarba, genetinių išteklių apsaugos organizavimas Lietuvoje. Analizuojama biologinės įvairovės Lietuvoje ypatumai, jos apsauga. Remiantis teisės aktų, susijusių su šalies genetinių išteklių apsauga, analize, daroma išvada, kad, nors yra pakankamai biologinės įvairovės apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, tačiau jos valdyme dar yra taisytinų dalykų. [Iš leidinio]

ENStudy analyses importance of biological diversity, organization of genetic resources protection in Lithuania. Peculiarities of biological diversity, its protection are been analyzed in this paper as well. With reference to legal acts, connected with national genetic resources protection, is been concluded that, although is enough legal acts, regulating biological diversity protection, there is much to be changed in its management. [From the publication]

ISSN:
2029-1558
Subject:
Related Publications:
Vertinimo aspektai gamtotvarkos planuose Lietuvoje / Vida Motiekaitytė, Asta Juknevičiūtė, Pranas Mierauskas. Darnaus vystymosi strategija ir praktika. 2011, t. 1, Nr. 5, p. 93-103.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35424
Updated:
2018-12-17 12:56:01
Metrics:
Views: 2
Export: