Vertinimo aspektai gamtotvarkos planuose Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertinimo aspektai gamtotvarkos planuose Lietuvoje
Alternative Title:
Evaluation aspects in the nature management plans of Lithuania
In the Journal:
Darnaus vystymosi strategija ir praktika. 2011, t. 1, Nr. 5, p. 93-103
Keywords:
LT
Gamtosauginis auditas; Gamtotvarkos; Gamtotvarkos planas; Peržiūra; Planas; Vertinimas.
EN
Conservation audit; Evaluation; Nature management; Nature management plan; Plan; Review.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama gamtotvarkos planų rengimo situacija Lietuvoje, nagrinėjamos vertinimo ir peržiūrų teisinės nuostatos, jų kaitos tendencijos, taikymo ypatumai bei praktika. Analizuojamos gamtotvarkos planų peržiūrų charakteristikos ir periodiškumas. Remiantis pasirinkto regioninio parko gamtotvarkos planų ir veiklos ataskaitų analize, daroma išvada, jog peržiūros metu vidinis vertinimas yra atliekamas, nors veiklos ataskaitose jis nedetalizuojamas. [Iš leidinio]

ENStudy reviews situation of preparing nature management plans in Lithuania, analyses legal acts of evaluation and reviews, changes and practice as well. It is described the main principles of nature management plans in Lithuania. Based on analysis of nature management plans and performance reports of the chosen regional park, is concluded that internal evaluation is being performed, but there are no detailed findings described in public performance reports. [From the publication]

ISSN:
2029-1558
Related Publications:
Augalų genetiniai ištekliai Lietuvoje : apsauga ir valdymas / Imantas Lazdinis, Aušra Šaltenytė.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35421
Updated:
2018-12-17 13:09:27
Metrics:
Views: 1
Export: