Military as the forgotten dimension of political theory : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Military as the forgotten dimension of political theory: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2012.
Pages:
199 p
Notes:
Disertacija rengta Vilniaus universitete, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, 2006-2011 metais. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2012. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kariuomenė / Army; Politinė ideologija / Political ideology; Valstybė / State.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Karinis veiksnys kaip užmirštoji politinės teorijos dimensija 42 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje siekiama išsiaiškinti, kodėl buvo užmiršta mastymo tradicija, kuri politinius veiksmus valstybėje ir visuomenėje aiškina remdamasi karine perspektyva. Ši mastymo tradicija gali būti „atrasta“ pasitelkus istorinę perspektyvą bei istorikų pasiūlyta Karinės revoliucijos (angl. military revolution) idėja. Darbe apžvelgiama „karingų“ politikos teorijų raida ir priežastys, kodėl jos buvo užmirštos aptarimui. Pasitelkus istoriografinę analizę yra detaliai aptariama Karinės revoliucijos idėjos raida, karo pobūdžio kaita, karinės organizacijos transformacija. Istoriškai valstybės karinėje srityje kopijuodavo dominuojančios, paradigminės valstybės karines (technologines, konceptualines, socialines) praktikas. Todėl darbe yra aptariama JAV kariškių ir civilių santykių bei Amerikos kariuomenės ir policijos institucijų sąveikos būklė, nes manoma, jog būdamos stipriausia karinė galybė pasaulyje JAV anksčiau už kitas Vakarų valstybes patiria pokyčius, aptariamus šioje disertacijoje.Reikšminiai žodžiai: Karinė dimensija; Politinės teorijos; Valstybė; Istorinė perspektyva; Karinė revoliucija; Military dimension; Political theory; State; Historical turn; Military revolution.

ENThe dissertation seeks to modify, update and bring back the tradition of political theory which based its understanding of political in the state and the society mainly on the perspective of the military dimension. The dissertation argues this forgetfulness creates serious obstacles when trying to understand contemporary military changes and their wider implications. Historical turn of political science is seen as a way to make this update real. Historical notion of Military revolution is seen as specific conceptual “tool” that will make this turn. Using historiographical analysis development of military revolution, changing character of war, transformation of armed forces and development of American civil-military, military and police relations are discussed. American case is analysed because by being the most militarily advanced Western state this country had to felt first the effect of changes in state and society caused by military transformation.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35401
Updated:
2022-02-26 13:44:05
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: