Istorinių vietovardžių duomenų bazė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorinių vietovardžių duomenų bazė
Alternative Title:
Database of historical place names
In the Journal:
Gimtasai kraštas. 2011, t. 4, p. 16-20
Keywords:
LT
Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTVykdant 2004–2010 m. mokslinį projektą „Istorinių etninių (Lietuvos paribio ir užribio) vietovardžių rinkimas ir jų elektroninis tvarkymas“ pagal programą „Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimas 2001–2010 m.“, iš įvairių istorijos šaltinių (daugiausia bažnytinių knygų ir šiek tiek iš administracinio-juridinio pobūdžio dokumentų) surinkta apie 47 000 istorinių vietovardžių. Iš jų apie 20 000 vienetų yra skaitmeninti ir pateikti „Istorinių vietovardžių duomenų bazės“ internetinėje prieigoje www.lki.lt/tevi. Ši pirmoji istorinių toponimų bazė, sukurta Vardyno skyriuje, yra labai svarbus tikrinių vardų sąvadas. Bazė yra funkcionali, jos struktūra (pateikta išsami informacija apie istorinius ir dabartinius vietovardžius) yra patogi vartotojui, įrašai rūšiuojami pagal dabartinį ar istorinį vietovardį (visą įrašą ar jo dalį) ir pagal metus. Gausi bazėje funkcionuojanti istorinė toponiminė medžiaga – tai unikalus pagrindas išsamiems atskirų Lietuvos paribio ir užribio regionų vietovardžių tyrimams. Rašybos požiūriu dalis vietovardžių (ypač ankstyvesnio laikotarpio) perteikti gana taisyklingai. Vėlesni užrašymai dažnai įvairiai pakeisti (minėti garsų pakaitos atvejai, galūnių numetimas, lietuviškų priesagų keitimas slaviškomis, lietuviškų šaknų vertimas slaviškomis ir kt.).Reikšminiai žodžiai: Dabartinis toponimas; Istorinis toponimas; Onomastika; Toponimika; (toponym); Historical place name; Historical place name (toponym); Onomastics; Present place name; Toponymy.

ENThe article describes the results the scientific project "Collecting the historical ethnic (near the border of Lithuania) place names and their electronic processing" carried out by the Department of proper names of the Institute of the Lithuanian Language in 2004-2010. From various historical sources (mostly church books and a little bit from the documents of administrative legal nature) there have been collected 47000 historical place names. 20000 of them are digitized and given on the internet access www.lki.lt/tevi. This first base of toponyms created at the Department of proper names is a very important collection of proper names. The base is functional, its structure (the exhaustive information about historical place names and present place names) is convenient to a user, entries are given according to the present or historical place name and the year. The abundant historical toponymic material is a unique basis for the exhaustive investigation of place names of Lithuanian border regions. New place names can be added to the base in the future. [From the publication]

ISSN:
2029-0101
Related Publications:
Lietuvoje sudarytas rankraštinis tikrinių vardų registras (apie 1840-1843) / Alma Ragauskaitė. Archivum Lithuanicum. 2014, t. 16, p. 323-340.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35371
Updated:
2018-12-17 13:09:23
Metrics:
Views: 92    Downloads: 4
Export: