Nusikalstamos veikos padarymo vietos nustatymas ir reikšmė valstybės baudžiamajai jurisdikcijai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nusikalstamos veikos padarymo vietos nustatymas ir reikšmė valstybės baudžiamajai jurisdikcijai
Alternative Title:
Identification of the criminal act place and its significance for the state’s criminal jurisdiction
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 33 (25), p. 110-120
Keywords:
LT
Nusikalstama veika / Offence; Nusikaltimai / Crimes.
Summary / Abstract:

LTNeretai nusikalstama veika pradedama vienoje, o baigiama daryti kitoje valstybėje. Tiriant bendrininkaujant padaromas nusikalstamas veikas dažnai išaiškėja, kad bendrininkai veikia skirtingose valstybėse. Būtent šiais atvejais nusikalstamos veikos tyrėjas susiduria su vadinamuoju nusikalstamos veikos padarymo vietos (lot. forum delicti commisini) nustatymo tarptautiniu aspektu. Straipsnyje, taikant dogmatinį, lyginamąjį, istorinį, loginį, sisteminės analizės, kritikos ir kitus metodus, siekiama išnagrinėti 2000 m. priimto naujo Lietuvos baudžiamojo kodekso normas, reglamentuojančias nusikalstamos veikos padarymo vietos nustatymo taisykles, siekiant pateikti šių normų aiškinimą bei parodyti jų trūkumus. Autorius taip pat kelia nusikalstamos veikos padarymo vietos nustatymo problemą, kai nusikalstama veika padaroma virtualioje erdvėje. Šioje erdvėje daromos nusikalstamos veikos yra kasdienis, bet Lietuvoje dar nenagrinėtas reiškinys. Be to, autorius siekia įrodyti, kad kitaip, nei įtvirtinta Lietuvos baudžiamajame įstatyme, nusikalstamos veikos padarymo vietos nustatymas nėra sudėtinė teritorinio valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principo taikymo problema. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad nustatyti nusikalstamos veikos padarymo vietą svarbu ir tuo atveju, jei valstybės baudžiamoji jurisdikcija įgyvendinama kurio nors baudžiamajame kodekse įtvirtinto ekstrateritorinio principo pagrindu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nusikalstamos veikos padarymo vieta; Nusikaltimo padarymo vieta; Valstybės baudžiamoji jurisdikcija; Criminal jurisdiction; Criminal jurisdiction of a state; Place of crime; Place of the criminal act.

ENIt is often a case that a criminal act is started in one country and accomplished in another country. In the process of investigating conspiracy acts it often comes out that conspirators act in different countries. Namely in these cases, the investigator faces the so-called international aspect of the identification of the criminal act place (forum delicti commisini). The paper employs the dogmatic, contrastive, historical, logical, systemic analysis, critical and other methods to analyse the norms of the new Criminal Code of the Republic of Lithuania, adopted in 2000, which regulate the rules of the identification of the criminal act place, with a view to giving the interpretation of these norms and showing their weaknesses. The author also points out the problem of the identification of the criminal act place when the act is committed in the virtual environment. Criminal acts committed in this environment are a daily phenomenon, however, not yet analysed in Lithuania. Furthermore, the author seeks to prove that, unlike it is established in the Criminal Law of Lithuania, the identification of the criminal act place is not an integral problem of the application of a territorial principle of the country’s criminal jurisdiction. The paper notes that it is also important to identify the criminal act place when the country’s criminal jurisdiction is implemented on the basis of any extra-territorial principle laid down in the criminal code.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35289
Updated:
2018-12-17 11:04:10
Metrics:
Views: 102    Downloads: 19
Export: