G. Sauerweino laikų Prūsijos bažnyčia : žvilgsnis į etninį, konfesinį ir politinį kontekstą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
G. Sauerweino laikų Prūsijos bažnyčia: žvilgsnis į etninį, konfesinį ir politinį kontekstą
Alternative Title:
The Prussian Church at the Times of G. Sauerwein: An Glance at the Ethnic, Confessional and Political Context
Keywords:
LT
Bažnyčia / Church.
Summary / Abstract:

LTG. Sauerweino nuveiktą darbą lietuvybės labui galima vertinti ne tik kaip politinę ar mokslinę veiklą siekiant išsaugoti lietuvių kalbą ir suteikti jai daugiau teisių viešajame krašto gyvenime, bet ir kaip krikščionio humanisto siekį padėti susivokti lietuvių nacionalinei mažumai, suprasti savo kalbos ir tautinės savasties vertę, pasijusti lygiaverčiais tarp visų krikščioniškųjų Europos tautų. Straipsnyje atskleidžiamas G. Sauerweino konfesinis priklausomumas (jis priklausė protestantiškajai Evangelikų liuteronų bažnyčiai), santykis su Bažnyčia, aptariamas to meto Prūsijos etninis, konfesinis ir politinis kontekstas. Veikloje, kur buvo svarbios vidinės krikščioniškosios nuostatos, kur reikėjo būti sielos krikščionimi, kur be atvirumo kitoms tautoms, jų kalbai, papročiams ir kultūrai, reikėjo akademinių kalbos žinių, mokėti gyvąją kalbą, pažinti šalies žmonių gyvenimą, G. Sauerweinas rado savo pašaukimą.Reikšminiai žodžiai: Prūsijos bažnyčia; Bažnyčia; Politika.

ENThe work done by Georg Sauerwein for the Lithuanians may be regarded as not only political or scientific activities in seeking to preserve the Lithuanian language and gain more rights for it in the public life but also as the attempts of a Christian humanist in raising the self-awareness of the Lithuanian national minority, helping it to appreciate the value of its language and national identity, as well as feel equal among all the Christian nations of Europe. The article discusses G. Sauerwein’s confessional belonging (he belonged to the Evangelical Lutheran Protestant Church) and his relation to the Church, as well as the ethnic, confessional and political context of Prussia in those times. Sauerwein found his calling in the work that prised inward Christian beliefs and demanded spiritual strength, and that, in addition to openness to other nations, their languages, traditions and cultures, required academic linguistic knowledge, as well as knowledge of the living language and the life of the country’s people.

ISBN:
995518051X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3528
Updated:
2020-01-17 16:07:26
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: