Lietuva ir lietuviai viduramžių Krokuvos miesto sąskaitų knygose (Jogailos ir Vytauto laikai)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuva ir lietuviai viduramžių Krokuvos miesto sąskaitų knygose (Jogailos ir Vytauto laikai)
Alternative Title:
Lithuania and Lithuanians in the account book of medieval Cracow (the times of Jagiełło and Witold)
In the Book:
Jogailos ir Vytauto laikai / redaktorius Zigmantas Kiaupa. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. P. 161-169
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jogaila; Krokuva; Krokuvos miesto santykiai su Lietuva XIV a. pabaigoje-XV a. pradžioje; Krokuvos miesto sąskaitų knygos; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Vytautas; Cracow; Jagiello; Jogaila; Krakow; Relations between Cracow and Grand Duchy of Lithuania in the end of the 14th century; The Grand Duchy of Lithuania; The accont book of medieval Cracow; Vytautas.
Keywords:
LT
Jogaila; Krokuva; Krokuvos miesto santykiai su Lietuva XIV a. pabaigoje-XV a. pradžioje; Krokuvos miesto sąskaitų knygos; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Vytautas Didysis, 1350-1430 (Vytautas the Great).
EN
accont book of medieval Cracow; Cracow; Jagiello; Krakow; Relations between Cracow and Grand Duchy of Lithuania in the end of the 14th century.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Krokuvos miesto ryšiai su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) žemėmis XIV-XV a. sandūroje. Istoriografijoje plačiausiai tirtas Krokuvos universiteto vaidmuo, ugdant LDK bažnytinį elitą: iki XVI a. pradžios Krokuvos universitete mokėsi beveik 250 asmenų iš Lietuvos. Tačiau atkreiptinas dėmesys ir į iki šiol neanalizuotus neuniversitetinius istorijos šaltinius. Straipsnyje detaliai aptariami išlikusių 1390-1410 m. Krokuvos miesto tarybos sąskaitų knygų įrašai, susiję su LKD teritorija ir politiniu elitu. Šiose knygose esantys įrašai atspindi įvairių asmenų kelionių į Lietuvą finansavimą, pagalbą Vytauto žygiui prieš totorius 1399 m., prekybinius ryšius, protekcijas ir t.t. Straipsnyje plačiau analizuojamas kai kurių įrašų istorinis kontekstas, pvz. išmokos Krokuvoje gyvenusiam Švitrigailai, Vytauto tarpininkavimas Krokuvos prekybiniame kare su Torune 1403 m., daroma prielaida, kad Krokuvos pirkliai buvo suinteresuoti prekybiniais ryšiais su LDK žemėmis. 1390-1410 m. Krokuvos miesto tarybos sąskaitų knygų įrašai labai fragmentiški, vis dėlto leidžia smulkesnėmis detalėmis papildyti ligšiolines žinias apie Lietuvos ir Lenkijos ryšius Jogailos ir Vytauto valdymo laikais.

ENIn nowadays researches of relation between Cracow and the Grand Duchy of Lithuania, according to the number of remaining sources of information, the role of Cracow University was the most significant preparing the elite of the Lithuanian Church. Nevertheless, it must be noticed that the relations of medieval Cracow and the Grand Duchy of Lithuania were not restricted solely to the issues concerning the presence of the Lithuanians in the University. Although the preserved outside university sources were wholly insufficient, a few intriguing issues, referring to the activity of the town council of Cracow at the turn of the 14th and 15th centuries, as well as the domestic history of the Grand Duchy in that crucial period may be indicated on their basis. In the article herein all the known sources from the Cracow's municipal archives, according to the Grand Duchy of Lithuania, were compiled and commented on. It enabled to supplement the current state of knowledge on the history of Polish and Lithuanian state in the years of the reign of Jagiello and Witold. [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35245
Updated:
2022-01-28 23:20:58
Metrics:
Views: 5
Export: