Nauji duomenys apie padėtį Klaipėdos krašte 1925 metais: Jono Budrio dienoraštis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauji duomenys apie padėtį Klaipėdos krašte 1925 metais: Jono Budrio dienoraštis
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2011, t. 23, p. 272-322. Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonominė situacija; Gubernatorius Jonas Budrys-Polovinskas; J. Budrio dienoraštis; Jonas Budrys; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Klaipėdos krašto gubernatorius; Tautinė padėtis; Diary of J. Budrys; Economical situation; Governor Jonas Budrys-Polovinskas; Jonas Budrys; Klaipėda Region; Klaipėda Region Governor; Memel territory; Memelland; National situation.
Keywords:
LT
20 amžius; Ekonominė situacija; Gubernatorius Jonas Budrys-Polovinskas; J. Budrio dienoraštis; Jonas Budrys; Tautinė padėtis.
EN
Diary of J. Budrys; Economical situation; Governor Jonas Budrys-Polovinskas; Memel territory; Memelland; National situation.
Summary / Abstract:

LTŠaltinių publikacijoje pateikiamas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos fonde Lietuvos centriniame valstybės archyve rastas Jono Budrio dienoraštis atskleidžia sudėtingas „kovos dėl Klaipėdos“ aplinkybes 1925 metais. Lietuvos istoriografijoje Jonas Budrys-Polovinskas buvo kiek primiršta figūra, nors jo vaidmuo tiek prijungiant Klaipėdos kraštą prie Didžiosios Lietuvos, tiek formuojant Lietuvos valstybės politiką iki Klaipėdos krašto Seimelio rinkimų 1925 metais nebuvo antraplanis. Net emigracijoje po Antrojo pasaulinio karo buvo vengta minėti Klaipėdos sukilimo aplinkybes, jau nekalbant apie tarpukarį. Tiktai po 1990 metų pasirodžiusiuose tyrimuose buvo atskleistas J. Budrio vaidmuo 1922–1923 metais Klaipėdos krašto užėmimo metu. Su 1923 metų įvykiais Klaipėdoje buvo susiję nemažai asmenybių, tačiau pagrindiniais sukilimo organizatoriais, kurių rankose buvo visos gijos, laikytini Ernestas Galvanauskas, Erdmonas Simonaitis ir Jonas Polovinskas.

ENPublication of the sources contains a diary of Jonas Budrys found in the Lithuanian central state archives of the Fund of the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, which reveals complex circumstances of the "fight for Klaipėda" in 1925. In the Lithuanian historiography, Jonas Budrys – Polovinskas was slightly forgotten figure, though his role in both annexing Klaipėda Land to Lithuania (the Major) and shaping Lithuanian state policy before the Seimelis (small parliament) election of Klaipėda Land in 1925 was not a minor one. Even in emigration after the World War II, talks about the circumstances of the Klaipėda uprising were avoided, not to mention the period between the wars. The role of J. Budrys at the time of the occupation of Klaipėda Land in 1922–1923 was not revealed until the researches were published in 1990. Many personalities were related with the events that took place in 1923, in Klaipėda, but the main organisers of the uprising, who had all the strings in their hands, were Ernestas Galvanauskas, Erdmonas Simonaitis and Jonas Polovinskas.

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35220
Updated:
2018-12-17 13:09:21
Metrics:
Views: 56    Downloads: 34
Export: