Tapatumo sūpuoklėse tarp pilietybes ir tautybės: Klaipėdos krašto gyventojai XX amžiuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tapatumo sūpuoklėse tarp pilietybes ir tautybės: Klaipėdos krašto gyventojai XX amžiuje
Alternative Title:
  • In the swings of identity between citizenship and nationality: population of Klaipeda Region in the 20th с
  • Identitatspendel Zwischen Nationalitat und Staatsangehörigkeit: die Memelländische Bevölkerung im 20. Jahrhundert
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2011, t. 23, p. 158-178. Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas _- išnagrinėti Klaipėdos krašto gyventojų pilietybės ir tautybės tarpusavio santykio ir sąveikos aspektus, apsiribojant XX a. politiniais ir ekonominiais veiksniais. Mažai ištyrinėtų archyvinių šaltinių pagrindu straipsnyje siekiama parodyti, kad pagrindinės asmenybės tapatumo išraiškos formos - tautybė ir pilietybė - ne visuomet buvo laisvo asmenybės pasirinkimo/apsisprendimo dalykas, o neretai keisdavosi priklausomai nuo išorinio politinio ir ideologinio spaudimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Optacija; Pilietybė; Svetimšaliai; Tautybė; Citizenship; Foreigners; Klaipeda region; Klaipėda region; Nationality; Optation.

ENThe paper aims to analyse various aspects of interdependence between the nationality and the citizenship of the residents of Klaipeda region by restricting the analysis to the political and economic factors of the 20th с The analysis was carried out on the basis of little known archival materials. The article seeks to prove that nationality and citizenship, as the principal forms of the identity expression, have not always been a matter of free self-determination; they would frequently change depending on the external political and ideological pressure. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35217
Updated:
2018-12-17 13:09:20
Metrics:
Views: 53    Downloads: 25
Export: