Rengimasis Pekino olimpinėms žaidynėms : olimpinės rinktinės trenerių veiklos 2007 metų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rengimasis Pekino olimpinėms žaidynėms: olimpinės rinktinės trenerių veiklos 2007 metų analizė
Alternative Title:
Preparation for the Beijing Olympic Games: analysis of the activities of Olympic team coaches for the year 2007
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2008, Nr. 1 (51), p. 8-16
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kompetencija; Modelis; Olimpinės rinktinės treneriai; Pekino olimpinės žaidynės; Prognozė; Strategija; Testai; Trenerių veikla; Trenerių veiklos ypatumai; Valdymas; Beijing Olympic Games; Competence; Lithuania; Management; Model; Olympic team coaches; Pecin olympic games; Peculiarities of coaches activities; Prediction; Strategy; Tests; Trainers' activity.
Keywords:
LT
Kūno kultūra ir sportas / Physical training and sports; Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTRengiantis Pekino olimpinėms žaidynėms kasmet yra peržiūrimos ir tobulinamos sporto treniruotės technologijos, tam būtina naujos mokslinės treniruotės technologijos paieška, treniruotės duomenų peržiūra ir argumentuota praktinės veiklos kritika. Trenerių veiklos anketavimas ir trenerių ataskaitų analizė padeda gauti informaciją apie olimpinės rinktinės sportininkų treniruotės technologiją, kiekybinius ir kokybinius treniruotės krūvių ypatumus ir dėsningumus. Visos nagrinėjamos temos problemos buvo suskirstytos į tokias grupes: metinio sportinio rengimo ciklo valdymas, treniruotės krūvio ir varžybinės veiklos apskaita, metinio treniruotės krūvio parametrai, mokslinis ir medicininis aprūpinimas, mokslinė-metodinė veikla, techninis rengimosi aprūpinimas pagal programą „Pekinas 2008“. Pateiktos trenerių ataskaitos (49), sujungtos į bendrą funkcionuojantį mechanizmą, apibūdina sportinio rengimo vyksmo kryptingumą visais metinio ciklo etapais, padeda susipažinti su treniravimo metodika, kuria siekiama geriausio sportininko parengtumo ir prognozuojamo rezultato olimpinėse varžybose.Treneriai, mokslininkai, medikai, vadybininkai, išanalizavę metiniu olimpiniu ciklu gautą informaciją, palyginę gautus duomenis su modeliniais reikalavimais ir varžybose pasiektas rezultatais, atlikę sportininkų tyrimus ir pagal jų rezultatus patikslinę sportininkų rengimą Pekino olimpinėms žaidynėms, įvertina esamą padėtį. Lietuvos olimpinės rinktinės treneriams būtina atkreipti dėmesį į specialiojo parengtumo testus, ypač svarbius varžybinei veiklai nustatyti ir įvertinti. Šių testų rodiklių vertinimas garantuoja trenerio objektyvesnę ir reikšmingesnę prognozę. Kasmet vykdomas Lietuvos olimpinės rinktinės trenerių anketavimas ir trenerių veiklos ataskaitų analizė leidžia geriau kontroliuoti sportininkų rengimo valdymą, reikiamai organizuoti trenerių profesinio pasirengimo gerinimą siekiant tobulinti jų teorinį ir metodinį darbą, didinti jų metodologinę kompetenciją, teikti jiems reikalingą metodinę-mokslinę paramą. [Iš leidinio]

ENIn the process of preparation to the Beijing Olympic Games, sport training technologies are being reassessed and developed every year. For this purpose it is necessary to search for new training technologies, to review data on training and to have reasoned critics of practical activities. Analysis of the information presented by coaches via questionnaires supplies us with information about the training technologies, regularities, qualitative and quantitative aspects of training loads of athletes – members of the Olympic team. All issues of considered topic were grouped as follows: management of yearly sports training cycle, recording of training loads and competition activities, parameters of yearly training load, scientific and medical provision, scientific-methodical activities, technical provision according to the programme "Pekinas 2008". Data derived from 49 coaches‘ reports and properly processed informatively reflects purposefulness of sports training process in all stages of yearly training cycle, helps to become acquainted with training methodics aimed at the athletes’ performance peak at the Olympic competitions.Coaches, scientists, physicians, managers have the opportunity to analyse information on yearly Olympic cycle, to compare acquired data to the model requirements and achieved results, to test athletes and adjust their training process according to the test results and thus to assess present situation. Coaches of Lithuanian National Olympic Team must pay their attention at the tests of special fitness that are especially important for evaluation of competetitive activities and allows carrying out more objective prediction of results. Questionnaire poll of the coaches of National Olympic team is carried out every year, and analysis of it‘s results assists in better control of the management of athletes preparation, in proper organising of coaches‘ professional advancement, increasing their methodologic competence, providing them needed methodical-scientific assistance. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35210
Updated:
2022-11-07 15:43:56
Metrics:
Views: 2
Export: