Tautos atminties vaizdai: vizualinis XX amžiaus Lietuvos istorijos stereotipizavimas Lietuvos dokumentikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautos atminties vaizdai: vizualinis XX amžiaus Lietuvos istorijos stereotipizavimas Lietuvos dokumentikoje
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2005, t. 15, p. 81-89
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tautos atmintis; Vizualiniai Lietuvos istorijos stereotipai; Lietuvos istorijos dokumentika; Dokumentiniai kino filmai; Dokumentika; Filmai; Stereotipizavimas; Vaizdai; Kinematografija.
Keywords:
LT
Dokumentai / Documents; istorija; Kinas. Filmai / Cinema. Movies; Tautos ir tautybės; Vaizdai; Viešoji nuomonė / Public opinion; Vizualiniai Lietuvos istorijos stereotipai.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis yra skirtas vizualinio Lietuvos istorijos stereotipizavimo problemai, kuomet vizualiniu stereotipizavimu yra laikoma tų pačių istorinių kadrų, išreiškiančių tam tikras konvencionalias reikšmes, cirkuliacija. Tyrimo šaltiniais pasirinkta tematikos požiūriu skaitlingiausia 1990-2004 metais Lietuvoje sukurtų filmų grupė – dokumentiniai filmai XX a. Lietuvos istorine tematika. Straipsnyje įrodinėjama, jog Lietuvoje vizualinis stereotipizavimas siejamas tiek su istorinės dokumentikos ideologiniu pobūdžiu, tiek su istorinio vaizdo kaip unikalaus istorijos šaltinio sampratos nebuvimu. Šios priežastys sąlygoja susiformavimą dažniausiai naudojamų vaizdų “rinkinio”, kuriuo reprezentuojami lūžiniai XX a. Lietuvos valstybingumo istorijos įvykiai bei procesai: Vilniaus krašto bei Klaipėdos krašto okupaciją, Vilniaus krašto susigrąžinimą, Lietuvos aneksiją į SSRS sudėtį, kolektyvizaciją, Atgimimą bei 1991 m. sausio 13-osios kroniką. [Iš leidinio]

ENThis article is dedicated to the problem of visual stereotypization of Lithuanian history where visual stereotypization is circulation of the same historical images expressing certain conventionalist values. As sources of research, the most numerous (by topic) group of films created in Lithuania in 1990-2004 – documentaries on the 20th century about history of Lithuania. The article argues that in Lithuania visual stereotypization is associated both with ideological nature of historical documentaries and with non-existence of the concept of a historical image as a unique historical source. These reasons determine the formation of a set of the most frequently used images representing essential events and processes in the history of Lithuanian statehood of the 20th century: occupation of Vilnius Region and Klaipėda Region, return of Vilnius Region, annexation of Lithuania to the USSR, collectivisation, the Renaissance and the chronicles of 13 January 1991.

ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3518
Updated:
2018-12-17 11:37:45
Metrics:
Views: 40    Downloads: 20
Export: