Durbės mūšis ir jo atgarsiai Šventojo karo Baltijos regiono retorikoje: christianizacijos aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Durbės mūšis ir jo atgarsiai Šventojo karo Baltijos regiono retorikoje: christianizacijos aspektas
Alternative Title:
Durbe battle and its impact on the rhetoric of Holy War in the Baltic Region: the aspect of christianization
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2011, t. 22, p. 70-84. 1260 metų Durbės mūšis: šaltiniai ir istoriniai tyrimai
Keywords:
LT
13 amžius; 14 amžius; Latvija (Latvia); Lietuva (Lithuania); Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama XIII-XIV a. kryžiaus karų ideologijos recepcija. Baltijos regiono rytinėje pakrantėje ideologiniai šv. karo imperatyvai ir jų atspindžiai vienoje žymiausių baltų genčių užkariavimus aprašančių Petro Dusburgiečio kronikoje. Nors pastaruoju metu ši kronika sulaukia nemažai dėmesio užsienio istoriografijoje, bet lietuvių istoriografijoje šv. karo retorika, siejama su konkrečiu - Durbės mūšio - pavyzdžiu, dar nėra nagrinėta. Juolab nėra nagrinėta, kaip Durbės mūšio kontekstuose reikia vertinti krikščioniškųjų misijų sklaidą, koks buvo jos aktyvumas ir dinamika bei santykis su kryžiaus karais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Christianizacija; Durbės mūšis; Istorija; Karai, religiniai; Krikščioniškoji misija; Kryžiaus žygis; Kuršas; Misijos, krikščioniškosios; Petras Dusburgietis; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Šalys, Baltijos; Žemaitija (Samogitia); „Prūsijos žemės kronika“; Christian mission; Christianization; Crusade; Curonia; Durbe Battle; History; Mission, christian; Peter of Dusburg; Samogitia; States, Baltic; The battle at Durbe; War, religious; „Chronicon terrae Prussiae“.

ENThe reception of the ideology of the 13th-14th с Crusades on the Eastern coast of the Baltic Sea, the ideological imperatives of the Holy War, and their reflections in the Chronicle of Peter of Dusburg, one of the most famous chroniclers of the conquest of the Baltic tribes, are analyzed in the article. Even though lately the said Chronicle has been paid great attention to in foreign historiography, in Lithuanian historiography the rhetoric of the Holy War, related to the particular example of the Battle of Durbe, has not been analyzed so far. Moreover, the assessment of the spread of Christian missions in the contexts of the battle of Durbe, as well as its activeness, dynamics, and the relation to the Crusades, have not been analyzed, either. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35170
Updated:
2018-12-17 13:09:13
Metrics:
Views: 25    Downloads: 10
Export: