Iki ir po didžiojo mūšio: politiniai pokyčiai Rytų Pabaltijyje Žalgirio mūšio epochoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iki ir po didžiojo mūšio: politiniai pokyčiai Rytų Pabaltijyje Žalgirio mūšio epochoje
Alternative Title:
Before and after the great battle: political changes in Eastern Baltic region during the era of the Battle of Grunwald
In the Book:
Jogailos ir Vytauto laikai / redaktorius Zigmantas Kiaupa. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. P. 8-20
Notes:
Reikšminiai žodžiai: 15 amžius; Diplomatija; Europinis kontekstas; Jogaila; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Politinė kultūra; Tarptautiniai santykiai; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Vytautas; Žalgirio mūšis, 1410; 15 century; Battle of Tannenberg; European context; Grand duke Vytautas of Lithuania; International relations; King Jogaila (Jagiello) of Poland; Political culture, diplomacy; The Battle of Grunwald; The Great Duchy of Lithuania; The Teutonic Order; Witold, Jagiello.
Keywords:
LT
15 amžius; Diplomatija / Diplomacy; Europinis kontekstas; Jogaila; Karai. Mūšiai. Kovos. Kautynės / Battles. Wars. Fighting; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Tarptautiniai santykiai / International relations; Vytautas Didysis, 1350-1430 (Vytautas the Great); Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas).
EN
15 century; Battle of Grunwald; European context; Grand duke Vytautas of Lithuania; Great Duchy of Lithuania; International relations; King Jogaila (Jagiello) of Poland; Political culture, diplomacy; Teutonic Order; Witold, Jagiello.
Summary / Abstract:

LTPopuliariojoje literatūroje ir akademiniuose tekstuose dažnai galima aptikti mintį, kad Žalgirio mūšis žymėjo tam tikrą ribą Lenkijos ir Lietuvos bei Vokiečių ordino istorijoje. Politiniai pokyčiai, jų dinamika bei Žalgirio mūšio poveikis regiono istorijai yra pagrindinė šio straipsnio tema. Straipsnyje taip pat ginčijama įsigalėjusi nuomonė, kad Vytautas planavo užimti Rytų Prūsijos žemes bei sunaikinti Teutonų ordiną. Viena vertus, straipsnyje didžiausias dėmesys skiriamas Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. Kita vertus, pastarųjų dešimtmečių istoriografijoje galutinai įsitvirtino požiūris, kuris atskirų valstybių politinę istoriją ar dviejų šalių konfliktus reikalauja nagrinėti platesnių procesų tarptautinėje politikoje kontekste, įvertinant ne tik nuolat besikeičiančias politines aplinkybes, bet ir mentalinius bei komunikacinius vienos ar kitos epochos ypatumus. Straipsnyje konstatuojama, kad pergalė Žalgirio mūšyje ir sėkmingas 1409–1411 m. karo su ordinu užbaigimas Jogailai ir Vytautui buvo svarbūs dviem požiūriais. Pirma, tai buvo reikšmingas įvykis tolesniam jų valdžios įtvirtinimui Lietuvoje ir Lenkijoje. Antra, po Žalgirio mūšio prasideda nauja tarptautinė šių dviejų valdovų politika, kurios svarbiausi bruožai buvo diplomatinių misijų intensyvinimas, naujų propagandos priemonių pasitelkimas ir komunikacinio horizonto išplėtimas. Tai buvo politika, kuri kiek vėliau Lenkijos ir Lietuvos valstybėms bei Jogailaičių dinastijai užtikrins tarptautinę galią, ir ne tik Rytų Baltijos regione.

ENThe article analyzes the political processes in Eastern Baltic region in the beginning of the 15th c. From the end of the 14th c. to the beginning of the 15th c., the international situation in the region was constantly changing. The states of the region were influenced by important internal changes. A very important question is how much influence the War and the Battle of Grunwald between the united republic of Poland - Lithuania and the Teutonic Order had. The article also controverts to a popular view about Vytautas' plans to take over the lands in the East of Prussia and the plans to destroy the Teutonic Order. Witold had a main goal to establish himself as the Great Duke of the Great Duchy of Lithuania and to regain the land of Samogitia, which had belonged to The Order. The most important changes after the Battle of Grunwald were the revival of international written communication, the birth of a polemic political literature, and also the transferral of regional conflicts to the wider European context. Internationalization of the conflict was useful to Poland and Lithuania. One of the useful effects was that Witold made a name for himself in farther European countries. The victory in the Battle of Grunwald and the fortunate completion of the War against the Teutonic Order were important for Jagiello and Witold in two ways. First of all, it was a significant event for their further establishment of their authority in Poland and Lithuania. Secondly, a new international policy started between Witold and Jagiello. It featured intensive diplomatic missions, wider communicative horizons and invoking new propagandic instrumentality. [text from author]

Related Publications:
Itinerarium wielkiego księcia litewskiego Witolda: 4/5 sierpnia 1392–27 października 1430 / Sergiej Polechow. Rocznik Lituanistyczny. 2019, 5, p. 9-120.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35154
Updated:
2022-01-28 23:18:33
Metrics:
Views: 29
Export: