Instrumentinė muzika Mažojoje Lietuvoje ir Klaipėdos krašte

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Instrumentinė muzika Mažojoje Lietuvoje ir Klaipėdos krašte
In the Book:
Muzikinės kultūros keliais / Daiva Kšanienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. P. 632-648
Anksčiau paskelbta leidinyje: Tarp Šilutės ir Berlyno / sudarė Romualda Dobranskienė. Šilutė: Šilutės Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros klubas, 2004
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Instrumentinė muzika; Klaipėda; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Mažoji Lietuva; Miesto muzikantai; Muzikos istorija; Simfoninis orkestras; Instrumental music; Klaipėda; Klaipėda district; Lithuania Minor; Music history; Symphony orchestra; Townich musician.
Keywords:
LT
Kariuomenė / Army; Klaipėda; Mažoji Lietuva; Miesto muzikantai; Muzika / Music; Simfoninis orkestras.
EN
Instrumental music; Lithuania Minor; Symphony orchestra; Townich musician.
Summary / Abstract:

LTNuo XVII a. pradžios Mažojoje Lietuvoje, kaip ir visoje Vokietijoje, vis giliau šaknis leido instrumentinio (ir vokalinio) namų muzikavimo tradicija. XVII a. pabaigoje Mažosios Lietuvos miestuose pradėjo vystytis pasaulietinio instrumentinio muzikavimo tradicija, susijusi su ansambline-orkestrine muzika. Šios tradicijos šaknys glūdi Vokietijoje, kur jau XVIII a. pradžioje įsitvirtino šalyje pamėgti „Miesto muzikantų“ orkestrai, susidedantys iš 16-20 muzikantų. XVIII a. pabaigoje „Miesto muzikantų“ orkestrų tradicija pasiekė Mažąją Lietuvą. Antroje amžiaus pusėje jau beveik kiekvienas krašto miestelis turėjo bent po vieną tokią kapelą, didesni – po kelias. Miestai tiesiog varžyte varžėsi dėl gerų, ypač mokančių groti keliais instrumentais, muzikantų. Šių orkestrų koncertų arena buvo gatvės, aikštės, privatūs namai, dvarai, net bažnyčios. Juos girdėdavo ir jų klausydavosi visi miestų gyventojai, todėl ši muzika buvo kuriama platiems visuomenės sluoksniams. „Miesto muzikantai“, atsižvelgdami į progą, grodavo labai įvairų repertuarą: šokių melodijas, liaudies dainų pynes, nesudėtingus vokiečių kompozitorių kūrinius, protestantiškas giesmes ir kt. Per šventes grodami, linksmindami žmones jie keliaudavo nuo namo prie namo, grodavo bažnyčiose per pamaldas. „Miestų muzikantų“ orkestrai iki pat XX a. pradžios buvo neatskiriama Mažosios Lietuvos kultūrinio gyvenimo dalis. XIX a. didžiuosiuose Mažosios Lietuvos miestuose ėmė steigtis simfoniniai orkestrai. Tuo metu pradėjo kurtis ir kariuomenės orkestrai (pučiamųjų instrumentų). Jie veikė visuose didesniuose kariniuose pulkuose.

ENInstrumental (and vocal) home music tradition became more popular in Lithuania Minor, like throughout Germany, as of the beginning of the 17th c. The secular instrumental music tradition, related to the ensemble-orchestral music, started developing in the cities of Lithuania Minor at the end of the 17th c. The roots of this tradition lie deep in Germany where already at the beginning of the 18th c. the City Musician Orchestra, consisting of 16–20 musicians and favoured by residents, was established. The tradition of the City Musician Orchestra reached Lithuania Minor at the end of the 18th c. In the second half of the century almost every town had at least one choir, whereas larger towns had several choirs. The towns competed for good musicians, in particular those able to play several instruments. The stage for the concerts of these orchestras was streets, squares, private houses, manors and even churches. All citizens heard and listened to them; therefore, this music was composed for larger social groups. With regard to the occasion, City Musicians played a diverse repertoire: dance melodies, folk song potpourris, simple pieces by German composers, Protestant hymns, etc. They played music and entertained people on holidays, travelling from house to house and performing in churches during the service. Until the very beginning of the 20th c. the City Musician Orchestras were an inseparable part of the cultural life of Lithuania Minor. Symphonic orchestras started establishing in large cities of Lithuania Minor in the 19th c. Armed forces orchestras (brass bands) also started establishing. They functioned in all larger military regiments.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35150
Updated:
2016-12-07 16:23:10
Metrics:
Views: 12
Export: