Dimensions of cultural values

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Dimensions of cultural values
Alternative Title:
Kultūros vertybių dimensijos
In the Journal:
Ekonomika. 2002, t. 59, p. 78-90
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etninės vertybės; Kultūrinės vertybės, etinės vertybės, socialinė kultūra; Kultūros vertybės; Socialinė kultūra; Cultural values, ethnic culture, social culture.
Keywords:
LT
Etninė kultūra. Liaudies kultūra / Ethnic culture. Folk culture; Etninės vertybės; Kultūrinės vertybės, etinės vertybės, socialinė kultūra; Kultūros vertybės; Socialinė kultūra.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos Lietuvos vartotojų kultūros vertybės. Pradžioje pateikiamos kultūros ir vertybių sąvokos, paskui aptariamas kultūros poveikis vertybėms, jų tarpusavio ryšys, taip pat aptariama individo vertybių sistema, kuri veikia jo sprendimus. Daug dėmesio skiriama šalies etninės ir socialinės kultūros, turėjusios įtakos Lietuvos gyventojų vertybių formavimuisi. Remiantis mokslinės literatūros analize iškeliamos keturios hipotezės, joms patikrinti atliekamas empirinis Lietuvos gyventojų kultūros vertybių tyrimas. Empirinio kultūros vertybių tyrimo metodologija susideda iš trijų etapų: pradžioje buvo apibrėžtas tiriamųjų kontingentas ir apskaičiuota tyrimo imtis; Lietuvos gyventojų kultūros vertybėms nustatyti buvo pasirinktas Q-sort metodas; galiausiai buvo sudaryta anketa tyrimo pradžioje iškeltoms hipotezėms patikrinti. Apibendrinus teorines studijas, gautus empirinio tyrimo rezultatus ir įvertinus iškeltų hipotezių teisingumą suformuluotos išvados: 1. Kultūra tampa vienu iš pagrindinių veiksnių, turinčių įtakos įmonės veiklai. 2. Priimant sprendimus, leidžiančius įgyti konkurencinį pranašumą, reikia gerai žinoti vartotojų vertybių prioritetus. 3. Lietuvos vartotojų kultūros vertybių tyrimo rezultatai labai pravers analizuojant lietuviškų prekių tinkamumą ir prognozuojant vartotojų paklausos kitimo tendencijas. [Iš leidinio]

ENMarketers have long acknowledged the importance of attitudes and attitude change in the study of marketing and market research, but the role of values has received relatively little attention. In this paper secondary data is used to present the ethnic and social cultural impact on cultural values. A three-level structure of the individual value system, which is derived from ethnic peculiarity, level of adaptability to the former or new created social and economic environment, and one's owns decisions, is applied. The identification of Lithuanian cultural values and explanation of derived hypotheses are based on information received using Q-sort scaling and survey methods. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Jaunimo vartotojiškų orientacijų kaita (1983-1993 m. jaunimo longitiudinis tyrimas) : disertacija / Irena Luobikienė. Kaunas, 1995. 77, [47] lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35141
Updated:
2018-12-17 11:04:02
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: