"Draugas" ir jo epocha: muzikinio gyvenimo atspindžiai lietuvių egzodo periodinėje spaudoje (XIX a. pabaiga -XX a. рirmoji pusė)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
"Draugas" ir jo epocha: muzikinio gyvenimo atspindžiai lietuvių egzodo periodinėje spaudoje (XIX a. pabaiga -XX a. рirmoji pusė)
Alternative Title:
"Draugas" ("The Friend") and its epoch: reflections of the musical life in the periodicals of Lithuanian exile (late 19th to the first half of the 20th century)
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2011, Nr. 15, p. 18-43
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Amerika; Kunigai; Laikraštis "Draugas"; Laikraštis"Draugas"; Lietuvių emigracija; Muzika; Periodinė spauda; "Draugas" newspaper; "Draugas" newspapers; America; Lithuanian emigration; Music; Periodical press; Priests.
Keywords:
LT
20 amžius; Amerika; Dvasininkija / Clergy; Laikraštis Draugas; LaikraštisDraugas; Lietuvių emigracija; Muzika / Music; Periodinė spauda; Dvasininkija / Clergy.
EN
America; Draugas newspaper; Draugas newspapers; Lithuanian emigration; Periodical press; Priests.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje apžvelgiama lietuvių emigracijos į JAV pradžia ir prielaidos, sudariusios sąlygas išeivijoje atsirasti periodinei spaudai, bandoma išsiaiškinti, koks dėmesys joje buvo skiriamas muzikai ir kokią įtaką jai darė redaktorių kultūrinė patirtis. Pagrindinis mokslinio tyrimo objektas - publikacijos muzikinio gyvenimo temomis laikraštyje „Draugas“ 1909-1949 m. Jos analizuojamas chronologiniu ir žanriniu aspektais, siekiant nustatyti jų reikšmę tautinio tapatumo puoselėjimui. [Iš leidinio]

ENThe article reviews the beginning of Lithuanians' emigration to the USA and the prerequisites for the appearance of the periodical press in exile; it tries to identify the scope of attention devoted to music in newspapers and the way it was influenced by the cultural experience of the editors. The principal object of the research is contributions on the subject of musical life to the Draugas (The Friend) newspaper in the period of 1909-1949. They are analysed in terms of their chronology and genre in order to assess their significance for the development. [From the publication]

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35129
Updated:
2018-12-17 13:09:09
Metrics:
Views: 15    Downloads: 6
Export: