Statistinė muzikos ritmo analizė: M. K. Čiurlionio simfoninė muzika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Statistinė muzikos ritmo analizė: M. K. Čiurlionio simfoninė muzika
Alternative Title:
Statistical analysis of musical rhythm: Čiurlionis' symphonic music
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2011, Nr. 15, p. 8-17
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Ritmika; Simfoninė muzika; Statistinė analizė; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Rhythmic; Statistic analysis; Statistical analysis; Symphonic music.
Keywords:
LT
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Ritmika; Simfoninė muzika.
EN
Rhythmic; Symphonic music; Statistic analysis; Statistical analysis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje statistiniais metodais nagrinėjama Čiurlionio simfoninės muzikos ritmika. Analizuotos ritminės formulės, jų dažniai bei kaita ankstyvojo ir brandaus kūrybos laikotarpiais. Rezultatai palyginti su ankstesnių Čiurlionio ritmikos tyrimų rezultatais, gautais analizuojant Čiurlionio fortepijoninę muziką (Ambrazevičius, Kučinskas, 2010). Tyrimai leido nustatyti visai Čiurlionio kūrybai būdingas ritmines formules, išskirti tipines ankstyvojo ir brandaus laikotarpių simfoninės muzikos ritmines formules. Šiais tyrimais taip pat patvirtintos ankstesnės Lietuvos muzikologų įžvalgos apie vėlyvosios kūrybos didesnę ir turtingesnę ritminę įvairovę lyginant ją su ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu. Lygiagrečiai atlikta vidinė ankstyvojo laikotarpio simfoninių kūrinių ritmikos analizė leido išryškinti ritmikos neatitikimus tarp kompozitoriaus Jurgio Juozapaičio rekonstruotos partitūros "Kęstutis" ir paties Čiurlionio simfoniniuose kūriniuose naudotų ritminių formulių. [Iš leidinio]

ENThe paper presents the statistical analysis of Čiurlionis’ symphonic music rhythmic. Rhythmic formulas, their frequencies and change during the early and mature creation periods are dealt with. The results are compared with previous Čiurlionis’ rhythmic studies results obtained from the analysis of Čiurlionis’ piano music (Ambrazevičius, Kučinskas, 2010). The study identified rhythmic formulas characteristic of all Čiurlionis’ symphonic oeuvre, and distinguished typical rhythmic symphonic music formulas of the early and mature creation periods. The research also confirmed the previous insights of Lithuanian musicologists about larger and wider variety of the late creative period of Čiurlionis in comparison with the early period. A parallel inside analysis of symphonic music rhythmic allowed highlighting the rhythmic discrepancies between the score of Kęstutis reconstructed by Jurgis Juozapaitis and the rhythmic formulas used by Čiurlionis himself in his symphonic oeuvre. [From the publication]

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
  • M. K. Čiurlionio Fuga Op. 34 / Antanas Venckus. M. K. Čiurlionis ir lietuvių muzikinės kultūros raida : M. K. Čiurlionio 125-osioms gimimo metinėms : mokslinės konferencijos pranešimai, Vilnius, 2000 m. spalio 12 d. Vilnius: Biznio mašinų kompanija, 2000. P. 175-253.
  • Statistinė muzikos ritmo analizė : lietuvių kompozitorių kūriniai styginių kvartetui / Edita Besasparytė, Darius Kučinskas. Kūrybos erdvės. 2013, Nr. 18, p. 8-18.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35126
Updated:
2018-12-17 13:09:09
Metrics:
Views: 20    Downloads: 5
Export: