What did Andrius Rudamina talk about in China

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
What did Andrius Rudamina talk about in China
Alternative Title:
Apie ką Andrius Rudamina kalbėjo Kinijoje
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Andrius Rudamina; Astronomija; Jėzaus draugija (jėzuitai); Jėzuitai; Kinija; Kinijal; Kouduo richao; Krikščionių misijos; Misijos; Andrius Rudamina; Astrology; Astronomy; China; Christian missions; Jesuits; Kouduo richao; Missions; Society of Jesus (Jesuits).
Keywords:
LT
Andrius Rudamina; Astronomija; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Jėzuitai / Jesuits; Kinija; Kinijal; Kouduo richao; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Misijos; Mokslas / Science.
Summary / Abstract:

LTAndrius Rudamina (1596-1631) buvo pirmasis lietuvių jėzuitų misionierius Kinijoje. Teigiama, kad per gana trumpą laiką, praleistą toje šalyje – beveik penkerius metus – Rudamina parašė knygą, išleistą kinų kalba 1630 m., ar bent jau nemažą tos knygos antrojo skyriaus dalį. Taip pat teigiama, kad jis parašė kitus du trumpus traktatus. Visi šie tvirtinimai taip ir būtų likę nepagrįsti faktais, jeigu ne neseniai pasirodęs faksimilinis Kouduo richao (1640) leidimas kartu su anglišku vertimu. Dabar jau galima atskleisti Rudaminos vaidmenį rengiant šią knygą. Jis neparašė nė vienos jos dalies, bet dvidešimt kartų (kurie visi yra kruopščiai datuoti) jo pasisakymus apie mokslą ir religiją užrašė keli kinų eruditai, atsivertę į krikščionybę. Vieną kartą Rudamina pademonstravo teleskopą, o kelių kitų pašnekesių metu aptarė astronomijos pradmenis. [Iš leidinio]

ENAndrius Rudamina (1596–1631) was the first Lithuanian Jesuit missionary in China. Rudamina is said to have written a book (or at least a big part of the second chapter) during a rather short period he stayed in that country (almost five years), which was published in Chinese in 1630. He is also said to have written two other short treatises. All these claims would have remained unsubstantiated by facts, if not the recently appeared facsimile edition of “Kouduo richao” (1640) together with the English translation. Now we are able to reveal the role of Rudamina when preparing the book. He did not write a single part of it; however, his twenty outgivings (they are all dated) about science and religion were put down by several Chinese erudites converted to Christianity. Once Rudamina demonstrated a telescope and during several other discussions he talked about the basics of astronomy.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35125
Updated:
2013-04-28 23:18:00
Metrics:
Views: 20
Export: