Jėzuitai kaltintojai ir kaltinamieji: 1734-1773 m. Vilniaus pavieto teismų knygų informacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jėzuitai kaltintojai ir kaltinamieji: 1734-1773 m. Vilniaus pavieto teismų knygų informacija
Alternative Title:
Jesuits: prosecutors and the prosecuted. Information on Jesuits contained in the castle court and land court books of the Vilnius powiat in 1734-73
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bajorų visuomenė; Jėzuitai; Jėzuitų ordinas; Nusikaltimas; Pilies teismas; Teisiniai ginčai; Teismų sistema; Vilniaus pavietas; 18 amžius; Žemės teismas; Castle Court; Crime; Eighteenth century; Jesuit order; Jesuits; Land Court; Legal conflicts; Lithuania; Noble society; System of court; Vilnius Powiat.
Keywords:
LT
18 amžius; Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Jėzuitai / Jesuits; Nusikaltimai / Crimes; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses; Teisiniai ginčai; Vilniaus pavietas; Žemės teismas; Teisės istorija / History of law.
Summary / Abstract:

LTPaskutiniais metais suintensyvėję jėzuitų ordino praeities tyrinėjimai pamažu užpildo LDK Katalikų Bažnyčios praeities pažinimo spragą, tačiau svarbu nagrinėti ne tik pastoracinę, edukacinę ar meninę jėzuitų veiklą, bet ir atkreipti dėmesį į jų buitį, kasdienybę ir santykius su kitais LDK visuomenės nariais. Šio straipsnio problema – jėzuitų vaidmuo bendrame 1734–1773 m. teisminių ginčų kontekste. Siekiama atskleisti jėzuitų ordino teisinių ginčų tendencijas – nustatyti, su kuo ordino nariai dažniausiai bylinėjosi, koks buvo jėzuitų pateiktų skundų ir skundų prieš juos santykis, dėl kokio pobūdžio teisinių konfliktų daugiausia bylinėtasi. Taip pat svarstomas jėzuitų atsakomybės klausimas dėl bylų, kuriose dalyvaudavo jų pavaldiniai. Nagrinėjamas bausmių taikymas jėzuitų bylose, kurių per nagrinėjamą laikotarpį buvo užfiksuota 136. Bendras jėzuitų kaltinimų ir kaltinimų prieš juos santykis – 76 su 65. Pagrindiniai jėzuitų priešininkai buvo Vilniaus pavieto bajorai. Vertinant bendras statistines tendencijas jėzuitų bylose smurtinių nusikaltimų buvo mažiau nei nesmurtinių. Iš nusikaltimų prieš asmenį vyravo kūno sužalojimai. Iš nesmurtinių vyravo ginčai dėl žemės ar pastatų priklausomybės, bylos dėl vagysčių, valstiečių priklausomybės, skolų. Patys jėzuitai smurtiniuose nusikaltimuose tiesiogiai dalyvaudavo retai, dažniausiai nukentėdavo ar prasikalsdavo jų pavaldiniai. Dėl teismų sistemos krizės bausmės jėzuitams, kaip ir jiems nusikaltusiems asmenims, būdavo skiriamos labai retai.

ENThe research of the past of the Society of Jesuits, which has become more intensive in recent years, has been gradually filling the gap of knowledge of the past of the Catholic Church of the Grand Duchy of Lithuania (GDL); however, it is important to investigate not only pastoral, educational or artistic activities of Jesuits, but also note their everyday routine and relations with other members of GDL society. The paper focuses on the role of Jesuits in the overall context of the legal disputes of 1734–1773. It aims to reveal the trends of legal disputes of the Society of Jesuits, i.e. to identify with whom members of the Society mainly litigated, the ratio of Jesuits’ claims and the claims against Jesuits, and the prevailing nature of legal conflicts. It also considers the issue of Jesuits’ responsibility concerning the cases in which their subordinates participated. The paper examines the application of punishments in Jesuit cases which were 136 during the given period. The overall ratio of Jesuits’ claims and claims against them was 76:65. The main adversaries of Jesuits were the noblemen from the Powiat of Vilnius. When evaluating common statistical trends of Jesuit cases, there were fewer violent crimes than non-violent ones. Bodily injuries prevailed before crimes against an individual. Non-violent crimes included disputes over the ownership of land or buildings, cases of theft, dependence of peasants, debts. Jesuits would rarely directly participate in violent crimes; they were more often victims or their subordinates would commit a crime. Due to the crisis of the judicial system, punishments to Jesuits as well as their offenders would be imposed very rarely.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35124
Updated:
2013-04-28 23:17:59
Metrics:
Views: 13
Export: