Eschatologija žmogui ir pasauliui

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Eschatologija žmogui ir pasauliui
Editors:
  • Buračas, Antanas, sudarymas [com]
  • Ragaišis, Mindaugas, sudarymas [com]
  • Gudauskienė, Ingrida, sudarymas [com]
  • Rumšas, Saulius, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Edukologija, 2011.
Pages:
243 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Dievas; Eschatalogija; Eschatologija; Evoliucija; Kristus; Mokslas ir religija; Pasaulis; Pažinimas; Visata; Žmogus; Christ; Eschatalogy; Eschatology; Evoliution; God; Human; Science and religion; The universe; World.
Keywords:
LT
Religija / Religion.
Summary / Abstract:

LTŠiame rinkinyje pateikti kunigo Česlovo Kavaliausko, Šventojo Rašto vertėjo, biblisto, teologo ir poeto straipsniai, atspindintys XX a. šeštojo – aštuntojo dešimtmečių Vakarų Europos teologines diskusijas ir kai kurias Lietuvos aktualijas. Leidinį sudaro nepublikuoti rankraščiai dvasinio atgimimo ir pasaulio pabaigos, išganymo ir liturgijos, kristologijos ir ekleziologijos, filosofijos ir antropologijos klausimais. Kiekvienas į šį leidinį įtrauktas tekstas daugiau ar mažiau turi eschatologinį atspalvį. Kavaliausko straipsniuose perteikiama teologinė samprata, kuri atveria moderniosios kristologijos ir eschatologijos perspektyvas, padedančias aiškinti liturgijos tradicijų turinį ir Bažnyčios gyvenimą kreipiančias atnaujinimo link. Kavaliausko gvildenamos teologinės ar filosofinės temos turi egzistencinį atspalvį, kurio priežastys slypi paties gyvenimo išbandymuose. Straipsnių tematikos siejasi su lageriuose patirtais išgyvenimais, skatinusiais giliau susimąstyti apie žmogaus egzistenciją, jo trapumą ir tapsmą. Neaplenkdamas esminės krikščionybės žymės – Jėzaus Kristaus naujai atvertos perkeisto gyvenimo perspektyvos žmogui – Kavaliauskas gilinasi į Gerosios naujienos eschatologinę viltį ir jos svarbą. Jo darbuose plačiai ir atvirai gvildenama jungties tarp mokslo ir tikėjimo problematika, išryškėja gyvojo Jėzaus ieškojimas liturgijoje ir kasdienybės kertėse. Knygos pabaigoje skelbiama keletas kunigo ankstyvesniųjų filosofinių studijų. Šis straipsnių rinkinys savitai iliustruoja Lietuvos dalyvavimą teologinių diskusijų procese.

ENThe collection presents the articles of priest Česlovas Kavaliauskas, the translator of the Bible, Biblicist, theologian and poet, reflecting Western European theologian discussions of the 1950s–1970s and certain topicalities of Lithuania. The publication consists of non-published manuscripts on the topics of spiritual rebirth and the doomsday, salvation and liturgy, Christology and ecclesiology, philosophy and anthropology. Every text has more or less an eschatological nuance. Kavaliauskas’ articles convey a theological concept which opens the prospects of modern Christology and eschatology, which help to explain the content of liturgical traditions and direct the Church life towards renewal. Theological or philosophical topics explored by Kavaliauskas have an existential shade, the reasons whereof lie in the challenges of life. The topics of articles are related to the experiences in internment which urged to reflect deeper on human existence, fragility and becoming. Without skipping the essential mark of Christianity – the prospect of a transformed life newly opened by Jesus Christ to a man, Kavaliauskas goes deep into the eschatological hope of the Gospel and its importance. His works widely and openly explore the problems of the connection between science and faith and emphasise the search for the living Jesus in liturgy and daily matters. The end of the book publishes several previous philosophical studies by the priest. This collection of articles originally illustrates Lithuania’s involvement in the process of theologian discussions.

ISBN:
9789955207221
Related Publications:
"Pradžios knygos" 1–4 sk. vertimas ir leksikografinės pastabos, I : pasakojimas apie kūrimą 1,1–2,3 / Ingrida Gudauskienė, Danielius Dikevičius. Lituanistica. 2014, Nr. 1, p. 52-70.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35084
Updated:
2022-12-05 09:32:49
Metrics:
Views: 13
Export: