Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos seminaras - lietuvių kalbos studijų centras pirmaisiais veiklos dešimtmečiais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos seminaras - lietuvių kalbos studijų centras pirmaisiais veiklos dešimtmečiais
Alternative Title:
Litauische Seminar bei der Universität Königsberg - ein Akademisches Sprachzentrum
In the Journal:
Lituanistica. 2000, Nr.3/4, p. 3-18
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalbos seminaras; Lenkų kalbos seminaras; Karaliaučiaus universitetas; Lithuanian language workshop; Polish language workshop; University of Königsberg.
Keywords:
LT
Karaliaučiaus universitetas; Lenkų kalba / Polish language; Lietuvių kalbos seminaras; Universitetai / Universities.
EN
Lithuanian language workshop; Polish language workshop; University of Königsberg.
Summary / Abstract:

LTKaraliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras buvo įkurtas 1718 metais, siekiant parengti lietuviškoms Rytų Prūsijos parapijoms lietuvių kalbą mokančius kunigus ir mokytojus. Pirmaisiais veiklos dešimtmečiais seminaras buvo visiškoje pietistų įtakoje. Pietistų ir ortodoksų kovos dėl įtakos ir tiesioginis karaliaus Friedricho Wilhelmo I kišimasis į akademinius reikalus trukdė ritmingą seminaro veiklą iki pat 1733 m., kol vadovauti seminarui pradėjo F. A. Schultzas. Jis pakeitė seminaro struktūrą, padalijęs jį į du skyrius pagal studentų pasirengimo lygį. Seminaras tapo privalomas visiems iš lietuviškų apylinkių kilusiems studentams. Seminaro populiarumas sietinas ir su jo vadovų asmenybėmis – nors visi seminaro vadovai buvo Teologijos universiteto profesoriais ir dideli eruditai, daug lėmė jų asmeninės savybės ir visuomeninis aktyvumas. Neatsitiktinai diliausias seminaro klausytojų skaičius buvo J. J. Quandto ir F. A. Schultzo vadovaujamu laikotarpiu. Pirmaisiais veiklos dešimtmečiais formavosi seminaro struktūra, buvo stengiamasi apsirūpinti vadovėliais, keliami didesni reikalavimai docentams ir klausytojams. Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro veikla pirmaisiais dešimtmečiais glaudžiai siejosi su tokio pat pobūdžio įstaiga Halėje (1727-1740), į kurią dėstyti buvo siunčiami Karaliaučiaus Lietuvių kalbos absolventai. Didėjant Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro vaidmeniui, Halės Lietuvių kalbos seminaras pristigo mokytojų, klausytojų ir buvo uždarytas. Karaliaučiaus seminaras liko vienintelė tokio pobūdžio įstaiga vokiečių žemėse.

ENThe Lithuanian seminar of the University of Königsberg was established in 1718 in order to prepare priests and teachers speaking in Lithuanian for Lithuanian East Prussian parishes. During the first decades of its activity, the seminar was completely influenced by southerners. The fight between the southerners and the Orthodox and direct intervention of King Frederick William I to academic issues disturbed rhythmical seminar's activity until 1733 when F. A. Schultz took over the management of the seminar. He changed the structure of the seminar by dividing it into two departments according to the students' preparation level. The seminar became obligatory to all students originated from Lithuanian surroundings. Its popularity was related to the personalities of the heads, as well. Although all of them were professors of the University of Theology and erudites, a lot of was determined by their personal characteristics and social activities. There is no coincidence that the biggest number of students was during the management period of J.J. Quandt and F.A. Schultz. The structure of the seminar was formed during the first decades of its activity. It was attempted to provide textbooks, there were higher requirements for senior lecturers and students. During the first decades, the activity of the Lithuanian seminar of the University of Königsberg was closely related to another very similar institution in Halle (1727–1740) to which the graduates of Lithuanian studies in the Königsberg University were sent to give lectures. The role of the Lithuanian seminar of the University of Königsberg was increasing; the Lithuanian seminar of Halle lacked teachers and students and, therefore, was closed. The seminar of Königsberg became the only institution of the kind in German land.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Kalbos politikos metmenys Prūsijos Karalystėje XVIII-XIX a. sandūroje / Ona Aleknavičienė. Taikomoji kalbotyra. 2021, 16, p. 56-75.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35075
Updated:
2018-12-17 10:45:58
Metrics:
Views: 10    Downloads: 6
Export: