Investigation into communication abilities of future teachers of technologies

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Investigation into communication abilities of future teachers of technologies
In the Book:
Entwicklung erziehungswissenschaftlicher Paradigmen: Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Lang, 2007. P. 415-427. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 14)
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama komunikacijos samprata, aptariami komunikaciniai gebėjimai, išryškinami komunikacijos ypatumai ugdymo procese. Mokslinės literatūros analizė parodė, kad įvairūs mokslininkai skirtingai interpretuoja komunikacijos sampratą, tačiau visi sutinka, kad bendravimas yra viena iš svarbiausių žmogiškųjų vertybių, atskleidžiantis vidinę žmogaus kultūrą. Siekta išsiaiškinti būsimųjų technologijų mokytojų komunikacijos sampratą, nustatyti veiksnius, lemiančius bendravimo įgūdžius ir ištirti jų požiūrį į komunikacinius gebėjimus. Taikyti šie metodai: mokslinė pedagogikos, filosofijos, psichologijos literatūros analizė, technologinio ugdymo programų analizė, studentų anketinė apklausa bei statistinė duomenų analizė. Tyrimas atliktas 2004 m. Jame dalyvavo 340 Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų ir Fizikos ir technologijų fakulteto pirmojo–ketvirtojo kurso studentai. Iš jų – 78 proc. merginų ir 22 proc. vaikinų. Atskleista, kad būsimieji technologijų mokytojai komunikacinius gebėjimus vertina kaip vienus iš svarbiausių. Tiek merginų, tiek vaikinų komunikacijos samprata teisinga. Apklaustieji išryškino vieną svarbiausių bendravimo priemonių – verbalinę komunikaciją. Nustatyta, kad studentai turi gerus neverbalinės (kūno kalbos) bei verbalinės (žodinės) komunikacijos įgūdžius, todėl yra gerai pasirengę dirbti mokytojais. Jie lengvai bendrauja su žmonėmis, sugeba išlaikyti gerus santykius su savo draugais, nors yra ne visada geri klausytojai.Reikšminiai žodžiai: Efektyvi komunikacija; Komunikabilumas; Komunikaciniai gebėjimai; Technologijų mokytojai; Verbalinė ir neverbalinė komunikacija; Communicability; Communication abilities; Communicative abbilities; Effective communication; Teachers of technologies; Verbal and non-verbal communication.

ENThe articles deals with the conception of the communication and communicative ability; the main and novel means of communication and its use (practice); communication as one of the most important human values; communication and cooperation in a family, in the academic study; communication in groups; difficulties arising in the process of communication. Seeking to make clear what the future teachers of technologies know about the conception of communication, to determine the factors, which influence their communication skills and investigate their attitude towards communication abilities, a statistical study was conducted in 2004. The first-fourth year students of Vilnius Pedagogical University, the department of Natural Sciences and Physical Technologies participated in the study. A total of 340 respondents were surveyed. The investigation showed that the future teachers of technologies think that the communication ability is one of the most important ones and that the most im­portant means of communication is verbal communication (live language). Students are good at non-verbal communication codes (body language), have good speaking skills and are well prepared to work as teachers. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35059
Updated:
2017-03-18 11:43:14
Metrics:
Views: 13
Export: