The Child from an atypical family : competence peculiarities

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Child from an atypical family: competence peculiarities
In the Book:
Entwicklung erziehungswissenschaftlicher Paradigmen: Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Lang, 2007. P. 403-414. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 14)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kompetencija; Kompetencijos; Nepilna šeima; Netipinė šeima; Vaikas; A child; Atypical (incomplete) family; Atypical family; Child; Competence; Incomplete (atypical) family.
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Nepilna šeima; Netipinė šeima; Vaikai / Children.
EN
Atypical (incomplete) family; Atypical family; Competence; Incomplete (atypical) family.
Summary / Abstract:

LTSiekiant atskleisti vaikų, augančių netipinėje šeimoje, kompetencijas, buvo naudoti šie tyrimo metodai: pokalbis, stebėjimas, kolizinės ir probleminės situacijos, anketavimas, statistiniai matematiniai metodai. Straipsnyje pateikiama VPU Vaikystės studijų katedros dėstytojų ir magistrantų tyrimo „Vaikas besikeičiančioje informacinėje visuomenėje“, atlikto 2004–2005 m., dalis. Buvo tiriami 155 netipinės šeimos vaikai ir 247 tradicinės šeimos vaikai. Tyrimas parodė, kad netipinės šeimos vaikų įvairių kompetencijų įgijimas yra komplikuotas; kompetencijų lygis, išskyrus pažinimo kompetenciją, yra žemesnis nei vaikų, augančių tradicinėje šeimoje. Tirtų netipinių šeimų vaikų komunikavimo kompetencijos sėkmingai plėtotei trukdo šeimos struktūra, per mažas šeimos narių dėmesys bendravimui su vaiku bei vaiko bendraamžių ignoruojantis ir nepalankus elgesys su juo ugdymo institucijose. Netipinių šeimų vaikų sveikatos saugojimo kompetenciją veikia netinkami šeimos narių tarpusavio santykiai, santykiai su vaikais, pačių vaikų negatyvus elgesys su aplinkiniais. Socialinės kompetencijos tinkamam formavimuisi trukdo vaiko nevisavertiškumo pojūtis, atsirandantis dėl jo šeimos skirtingumo, baimės ir netikrumo jausmo, suvokus savo bejėgiškumą, agresiją, per kurią vaikas bando kompensuoti visas savo netektis. Netipinės šeimos dėl laiko, pinigų stygiaus, blogos nuotaikos nepakankamai domisi vaikų meninių gebėjimų plėtra. Netipinių ir tradicinių šeimų vaikų pažinimo kompetencijos beveik nesiskiria.

ENThe empirical research of education and competence peculiarities was carried out in Vilnius, Zarasai and Šalčininkai with the 5-7-year old children from complete and incomplete families. 155 children from incomplete families and 247 children from complete families took part in the research. The aim of the research was to find out whether the level of competences of the children from atypical (incomplete) families differs from that of the children from traditional families. Also, we wanted to find out how the family structure influences children's education and their competence abilities. In the course of the investigation the following approaches were used: interviews (conversations with a child), collision situations, problem situations, observations, experiments, and questionnaires for parents, questionnaires for pedagogues, as well as methods processing statistical information. The analysis of collected and systematised information showed that the level of the ability to communicate, to socialise, as well as health protection and artistic competence abilities of the children from atypical families was lower than that of the children from traditional families. The level of cognition competence abilities of the children from atypical families does not differ from those of the children from traditional families. The structure of the family is the factor that has influence on children's education and their competence abilities. [From the publication]

Related Publications:
Vaikystės fenomenas: socialinis-edukacinis aspektas / Audronė Juodaitytė. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2003. 432 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35057
Updated:
2017-03-18 10:18:47
Metrics:
Views: 7
Export: