Šventųjų jėzuitų paveikslai Lietuvos muziejuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šventųjų jėzuitų paveikslai Lietuvos muziejuose
Alternative Title:
Images of Jesuit Saints in the museums of Lithuania
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ikonografija; Jėzuitų ikonografija; Jėzuitų šventieji; Lietuvos muziejai; Paveikslai; Šv. Ignacas Lojola; Šv. Pranciškus Ksaveras; Šventųjų atvaizdai; Iconography; Images; Jesuit saints; Museum of Lithuania; St. Francis Xavier; St. Ignatius of Loyola; The Images of saints; The ikonography of Jesuit order.
Keywords:
LT
Ikonografija / Iconography; Jėzuitai / Jesuits; Jėzuitai / Jesuits; Muziejai / Museums; Paveikslai; Paveldas / Heritage; Šv. Ignacas Lojola; Šv. Pranciškus Ksaveras.
Summary / Abstract:

LTŠventųjų jėzuitų atvaizdai neatsiejami nuo jų gerbimo sklaidos, kanonizacijos iškilmių, kai šie atvaizdai būdavo įnešami į bažnyčias. Paveikslai būdavo kabinami Jėzaus Draugijos namuose, bažnyčiose ir kolegijose įvairiose pasaulio vietose, kur tik būdavo steigiamos jėzuitų provincijos. Šventųjų jėzuitų atvaizdo ikonografijos sklaidą paskatino Ignaco Lojolos ir Pranciškaus Ksavero kanonizavimo iškilmės 1622 m. kovo 12 dieną. Lietuvos jėzuitų provincijos bažnytinio inventoriaus dabartinėje Lietuvos teritorijoje išliko nedaug. Apie Lietuvos jėzuitų meninį paveldą žinoma nedaug. Po Jėzaus Draugijos uždraudimo 1773 m. paveikslai, skulptūros ir liturginiai reikmenys buvo daug kartų perkeliami iš vienos bažnyčios į kitą. Kai kurie jėzuitų kolegijų ir bažnyčių ansambliai sunyko ir buvo nugriauti, o inventorius išblaškytas (dalis inventoriaus perkelta į parapines bažnyčias, atiteko kitoms vienuolijoms, kita dalis paveikslų per karus bei okupacijas buvo sunaikinta ar pražuvo gaisruose). Kai kurie jėzuitų atvaizdai praėjusiame šimtmetyje perduoti Lietuvos muziejams. Daugelis šiame straipsnyje aptariamų paveikslų buvo aprašyti ir eksponuoti Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Lietuvos jėzuitų provincijos 2008 m. gegužės 21 d. – lapkričio 30 d. surengtoje parodoje „Lietuvos jėzuitų provincijai – 400 metų“. Straipsnyje aptariami istoriografijoje nežinomi ir nedaug tyrinėti šventųjų jėzuitų tapybos atvaizdai. Jie lyginami su jėzuitų meninio atvaizdo raidai svarbiomis panašaus pobūdžio grafikos, skulptūros ir tapybos kompozicijomis.

ENThe images of Jesuit Saints are part of their worship dissemination and canonization ceremonies when these images were brought to churches. The images were put in the houses of the Society of Jesus, churches and colleges in various parts of the world, where Jesuit provinces were established. The dissemination of iconography of the images of Jesuit Saints was promoted by the canonization ceremony of Ignatius of Loyola and Franciszek Ksawery, held on 12 March 1622. There has remained little church inventory of the Lithuanian Jesuit Province in the current territory of Lithuania. We do not have much information about the artistic heritage of Lithuanian Jesuits. After the prohibition of the Society of Jesus in 1773, paintings, sculptures and liturgical items were transferred from one church to another many times. Some Jesuit college and church ensembles fell into decline and were demolished, and their inventory was scattered (some of it was transferred to parish churches and other monasteries, whereas the other part of paintings were destroyed or burnt during wars and occupations). Some images of Jesuits were given to Lithuanian museums in the previous century. Many paintings discussed in this paper were described and exhibited in the exhibition “400th anniversary of the Lithuanian Jesuit Province” organised by the National Museum of Lithuania and the Lithuanian Jesuit Province on 21 May – 30 November 2008. The paper discusses the paintings of Jesuit Saints that have not been known in historiography and have been little explored. They are compared to similar graphical, sculptural and painting compositions that are relevant to the development of artistic images of Jesuits.

Related Publications:
Ar jėzuitai regi vizijas? Musninkų šv. Ignaco Lojolos paveikslas / Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. Acta Academiae Artium Vilnensis 2022, t. 106, p. 211-239.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35046
Updated:
2020-09-23 18:26:47
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: